Home > Wiadomości > Aero2 – Druga analiza liczby wydanych kart i czasu oczekiwania

Aero2 – Druga analiza liczby wydanych kart i czasu oczekiwania

Dziesięć dni temu opublikowałem pierwsze wyniki swojej analizy, w której starałem się metodami statystycznymi wydedukować, ile kart SIM wydanych zostało przez Aero2 w ramach usługi UBDI. Dokonałem także obserwacji, jak zmieniał się czas oczekiwania na wydanie karty SIM w zależności od daty przesłania formularza i przelewu.

Wszystko to było możliwe tylko dzięki temu, że odpowiedzieliście na mój apel do użytkowników usługi, którzy otrzymali już swoje karty. Bez waszej pomocy i zaufania taka analiza nie byłaby wykonalna. Jednocześnie dzięki temu możemy z większą precyzją patrzeć na ręce operatorowi, który pośrednio z naszych pieniędzy jest zobowiązany do świadczenia tej usługi.

Dzięki kolejnej porcji otrzymanych od was danych publikuję aktualizację wykresów wraz z nowymi wnioskami. Po szczegóły i założenia analityczne odsyłam do pierwszego materiału, tutaj zajmę się tylko nowymi informacjami i wnioskami.

Podobnie jak 10 dni temu, zacznę od analizy numerów ICCID wydawanych kart. Od razu zaznaczam, że założenie o liniowości i kolejności numeracji wydawanych kart nadal wydaje się utrzymywać i tylko dzięki temu możemy nadal prowadzić tego typu analizy.

Szybkość wydawania kart oraz ich liczba

Wykres szybkości wydawania kart

Wykres szybkości wydawania kart SIM

W porównaniu z poprzednim wykresem, zauważyć można przede wszystkim nową, zieloną linię. Odpowiada ona trzeciej serii kart, którą wyróżniają dwa czynniki:

  • Numeracja trzeciej serii zaczyna się w okolicach, w których przerwana została seria pierwsza, dlatego myślałem początkowo, że operator po prostu wrócił do wydawania zachomikowanych na później kart z dziury numeracyjnej, która pojawiła się 21 lipca. Okazało się, że jednak nie…
  • Jak informowałem w Co w trawie piszczy, 11 sierpnia, ta trzecia seria kart okazała się być zupełnie nową pulą kart, w której pojawił się nowy wyróżnik na pozycjach 7-10 numeru ICCID. Pierwsza i druga seria miały tutaj cyfry 9901, o tyle karty wydawane od 4 sierpnia są tutaj oznaczone kodem 1100. Numeracja i te dwie oddzielnie nie mają żadnego związku z problemem nowych i starych kart SIM, którym zajmuję się osobno.
    Wydaje mi się, że ten nowy wyróżnik może oznaczać rozpoczęcie wydawania kart z nowo zamówionej puli kart, która została dostarczona do operatora po tym, jak poinformował on o wyczerpaniu pierwotnej puli kart.

Co jeszcze możemy wyczytać z tego uaktualnionego wykresu? Przede wszystkim to, że po raz kolejny operator przyspieszył przetwarzanie zamówień. O ile w pierwszym okresie, do 21 lipca, wydawanych było średnio 6 kart dziennie, a do 4 sierpnia około 36 kart, o tyle teraz operator przyspieszył prawie dwukrotnie i wydaje prawie 68 kart SIM dziennie.

To co dziwi, to dziwne punkty startowe i końcowe numeracji kolejnych serii. Dlaczego operator wydaje karty od numerów 600 do 750,  od 1150 do 1650, a potem od 750 z nowej serii? Nie mam pojęcia. Może kiedyś ktoś będzie potrafił to wyjaśnić.

Podsumujmy teraz, ile kart wydał operator do 10 sierpnia (ostatni dzień, z którego otrzymałem dane): Z poprzedniej analizyy wiemy, że pierwsza i druga seria to około 550 wydanych kart SIM. W trzeciej serii zarejestrowałem mniej więcej kolejnych 500 kart. Razem to daje nie więcej, niż 1100 wydanych kart od 26 czerwca do 10 sierpnia. Z tej liczby około 200 pozostaje nieodebranych w skoroszytach u operatora.

Zobaczmy teraz, jak kształtuje się czas oczekiwania na odbiór karty w zależności od terminu złożenia formularza i przelewu.

Czas oczekiwania na wydanie karty

Wykres czasu oczekiwania na kartę

Wykres czasu oczekiwania na kartę w zależności od daty złożenia wniosku

O ile 10 dni temu wykres wykazywał tylko nieznaczny spadek czasu oczekiwania, o tyle teraz, zwłaszcza po zastosowaniu krzywej trendu w postaci wielomianu 5-tego stopnia, zauważalna jest wyraźna tendencja spadkowa. Czas oczekiwania na kartę spadł do około 29 dni. Jednak ze względu na przedłużony weekend ta tendencja może się nie utrzymać.

Dodatkowo warto zauważyć, że już teraz operator straszy końcem kolejnej puli kart.

Podsumowanie

Czas oczekiwania na kartę oscyluje teraz około 29 dni z tendencją spadkową. Przygotowano do wydania w sumie maksymalnie 1100 kart, z czego około 200 czeka na odebranie w skoroszytach. Sami oceńcie tę sytuację.

PS: Dziękuję za nadsyłanie raportów z numerami ICCID, datą złożenia wniosku i datą otrzymania maila z zaproszeniem. Proszę o dalsze nadsyłanie. Dzięki temu będzie mogła powstać kolejna część analizy.

Data pierwszej publikacji 2011.08.15
Kategorie:Wiadomości
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>