Home > Wiadomości > Aero2 – wreszcie informacje zwrotne dla czekających

Aero2 – wreszcie informacje zwrotne dla czekających

Wielu z nas niecierpliwie czeka na odbiór karty SIM od operatora Aero2. O ile procedura, czas oczekiwania i konieczność odbioru karty w często odległej Warszawie stanowi bardzo poważny problem, o tyle ja za największą słabość Aero2 uważam ich politykę informacyjną. O ile można zrozumieć, operatorowi po prostu nie zależy na dystrybucji kart i obciążaniu sieci, o tyle UKE jednak wręcz przeciwnie, zależy na prawidłowej realizacji zobowiązań koncesyjnych.

Jednak sytuacja bardzo powoli, ale zaczyna się klarować. Wiemy już, że operatorowi skończyły (bądź kończą się) karty SIM. Wiemy także, że operator ma problemy z przetworzeniem zamówień, których dużo czeka na realizację, czego skutkiem jest problem z dodzwonieniem się, jak i uzyskaniem odpowiedzi przez email. Teraz jednak wygląda na to, że nasze błagania o choćby automatyczną informację zostały częściowo zrealizowane. Wielu oczekujących otrzymało korespondencją elektroniczną o następującej treści:

Karty SIM przygotowywane są wg. kolejności zgłoszeń, o której decyduje data wpłaty Depozytu na nasze konto.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Usługą nie możemy potwierdzić czasu oczekiwania, mamy nadzieję, że będzie to przyszły tydzień, gdyż oczekujemy dostawy kolejnej partii kart. Prosimy czekać na informację o odbiorze karty SIM.

Wcześniej można było znaleźć podobną informację publikowaną przez innych oczekujących, jednak dopiero teraz informacja wydaje się być wysyłana bardziej masowo, a także pojawiła sie informacja o braku kart SIM.

Czy to światełko w tunelu?

Źródło: komentarze adama i Cezarego

Kategorie:Wiadomości
 1. abc
  Lipiec 21st, 2011 at 17:54 | #1

  Realizacja przez Aero2 usługi nieodpłatnego dostępu do Internetu

  Relacja z przebiegu spotkania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Zarządem spółki Aero2.

  W wyniku spotkania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej ”Prezes UKE”) z zarządem spółki Aero2 Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Aero2”), które odbyło się w dniu 20 lipca 2011 r. i dotyczyło realizacji przez Spółkę obowiązku wynikającego z decyzji Prezesa UKE z dnia 10 listopada 2009 r. dotyczącej rezerwacji na rzecz Aero2 częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz (dalej „Rezerwacja”),w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu podjęto decyzję o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie zasad zapewniania bezpłatnego dostępu do Internetu.

  Zarówno Prezes UKE jak i Zarząd Aero2 podkreślają, iż nieodpłatny dostęp do Internetu realizowany przez Aero2 na podstawie Rezerwacji ma charakter projektu priorytetowego i istotnego dla upowszechnienia dostępu do Internetu dla ogółu społeczeństwa, a w szczególności osób nie mogących skorzystać z ofert płatnego dostępu.

  Pierwsze dane, którymi dysponuje Aero2, wskazują na olbrzymie zainteresowanie tym projektem ze strony użytkowników, co powoduje określone perturbacje w jego wdrożeniu.

  Z kolei Prezes UKE podkreśliła, iż nieodpłatny dostęp do Internetu musi być realizowany zgodnie z warunkami Rezerwacji.

  W związku z powyższym, zarówno Prezes UKE jak i Spółka wyraziły gotowość do pełnej koordynacji działań mających na celu zmiany w zakresie zasad korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu. Zgodnie z sugestiami Prezesa UKE Aero2 zadeklarowało pilną zmianę sposobu dystrybucji kart SIM oraz wysokości i form opłat związanych z dystrybucją karty SIM.

  Wprowadzenie nowych rozwiązań, mających na celu uproszczenie procedury zapewniania bezpłatnego dostępu do Internetu, może spowodować przejściowe utrudnienia w dostępie do kart SIM dla nowych użytkowników przy jednoczesnym nadaniu priorytetu zapewnieniu dostępu dla użytkowników już zarejestrowanych.

  Wszystkie przekazane zgłoszenia (formularze) i wpłacone Depozyty (pod warunkiem spełnienia ich obu) otrzymane przez Aero2 do dnia 20 lipca 2011 r. będą sukcesywnie rozpatrywane, w miarę dostępności kart SIM. Aero2 poinformuje osoby oczekujące na karty SIM o długości okresu oczekiwania na karty SIM dla nich przeznaczonych za pośrednictwem strony www lub poczty elektronicznej. W przypadku uznania czasu oczekiwania za niesatysfakcjonujący, osoby zainteresowane będą mogły niezwłocznie uzyskać zwrot wpłaconego depozytu, a następie ponownie wystąpić o kartę SIM, gdy jej dystrybucja ulegnie poprawie.

  Ponadto, Aero2 dokona zmian w regulaminie korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, z uwzględnieniem uwag przedstawionych przez Prezesa UKE oraz technicznych aspektów związanych z realizacją tegoż obowiązku.

  Aero2 zadeklarowało, zgodnie z sugestiami Prezesa UKE, zmianę sposobu dystrybucji kart SIM (w pierwszym okresie za pomocą wysyłki a w miarę możliwości jak najszybciej za pomocą partnerów dystrybuujących karty) oraz wysokości opłaty depozytowej, w tym także poprzez umożliwienie, w zależności od wyboru osoby zainteresowanej, wpłacenia depozytu lub nabycia karty SIM w cenie pokrywającej jedynie koszty jej produkcji i dystrybucji, w wysokości, która zostanie ustalona w toku dalszych rozmów.

  Powyższe działania powinny doprowadzić do istotnego wzrostu satysfakcji użytkowników bezpłatnego dostępu do Internet. Strony uzgodniły, iż kolejne spotkanie dotyczące bezpłatnego dostępu do Internetu odbędzie się w ostatnim tygodniu lipca.
  http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&…

 2. Lipiec 21st, 2011 at 17:21 | #2

  Pojawił się komunikat po spotkaniu UKE z Aero2 w sprawie UBDI. Zmianie ma ulec między innymi sposób dystrybucji kart SIM. Szczegóły w komunikacie: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&… Jego tekst znalazł się też na stronie Aero2 w dziale aktualności.

  • Lipiec 21st, 2011 at 18:06 | #3

   Dzięki za cynk, już opublikowałem z moim komentarzem (troszkę sarkastycznym): http://jdtech.pl/2011/07/aero2-uke-relacjonuje-sw…

 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>