Home > Przepis > Aero2 – O co chodzi z HSPA kategorii 10?

Aero2 – O co chodzi z HSPA kategorii 10?

Często pojawiające się pytanie wśród aktualnych i przyszłych użytkowników dotyczy jednego z wymogów regulaminowych postawionych przez Aero2. Mianowicie regulamin nakazuje użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych (modemów jak i telefonów) działających w standardzie HSPA kategorii co najmniej 10 i pracujących na częstotliwości 900 MHz.

O ile problem standardu UMTS/HSPA i częstotliwości 900 MHz mniej więcej jest zrozumiały, gdyż taką koncesję otrzymał po prostu operator, o tyle dla wielu osób nie jest jasne skąd wziął się wymóg korzystania z urządzeń co najmniej kategorii 10 i z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z wolniejszych modemów.

Zapraszam więc do wyjaśnienia tych kwestii. Niestety materiał jest dość długi i dlatego został podzielony na dwie strony.

Technologia HSPA i kategorie

Sieci komórkowe 3G zostały zdefiniowane w dokumencie opisującym technologię UMTS będącą rozwinięciem technologii drugiej generacji, jaką jest GSM. Standard UMTS przewiduje komunikację z podstawową prędkością 384 kbit/s, wystarczającą do przesyłania głosu jak i obrazu wideo niskiej rozdzielczości, który jest wykorzystywany do prowadzenia wideorozmów w sieciach 3G za pomocą odpowiednich telefonów.

Szybko okazało się, że te prędkości są zbyt małe i nie przystają do rosnących potrzeb klientów. Tak powstało rozwinięcie UMTS pozwalające na szybką transmisję danych. Przyspieszono nie tylko transmisję od sieci do klienta (HSDPA), ale także w drugą stronę (HSUPA). W skrócie nazywa się to rozwiązanie mianem HSPA.

Z czasem okazało się, że nawet tę technologię trzeba przyspieszyć i zaproponowano zastosowanie dwóch metod przyspieszenia transferu: poprzez użycie technologii MIMO i kolejne zwiększenie szybkości komunikacji – to rozwiązanie nazywane jest nieformalnie HSPA+, drugą metodą było umożliwienie jednoczesnego korzystania z wielu nadajników na raz (w skrócie HSPA+DC) oraz wielu anten w nadajnikach i odbiornikach (MIMO).

Po zebraniu wszystkich informacji na temat wszystkich kategorii obowiązujących w aktualnych standardach możemy utworzyć następującą tabelkę:

Kategoria Modulacja MIMO, DC Mbit/s
1 16-QAM   1,2
2 16-QAM   1,2
3 16-QAM   1,8
4 16-QAM   1,8
5 16-QAM   3,6
6 16-QAM   3,6
7 16-QAM   7,2
8 16-QAM   7,2
9 16-QAM   10,1
10 16-QAM   14,0
11 QPSK   0,9
12 QPSK   1,8
13 64-QAM   17,6
14 64-QAM   21,1
15 16-QAM MIMO 23,4
16 16-QAM MIMO 28,0
19 64-QAM MIMO 35,3
20 64-QAM MIMO 42,2
21 16-QAM DC 23,4
22 16-QAM DC 28,0
23 64-QAM DC 35,3
24 64-QAM DC 42,2
25 16-QAM DC+ MIMO 46,7
26 16-QAM DC+ MIMO 55,9
27 64-QAM DC+ MIMO 70,6
28 64-QAM DC+ MIMO 84,4

Jak widzimy kategorii jest całkiem sporo, do tego warto zauważyć, że 11-12 zupełnie nie pasują do ciągu rosnących prędkości – ot fantazja specjalistów od technologii :) Także kategorie 25-28 są raczej teoretyczne i przy aktualnym rozwoju technologii LTE najprawdopodobniej nie zostaną wdrożone w praktyce.

W tabelce wyróżniłem wszystkie zalecane i obsługiwane przez sieć Aero2 kategorie za pomocą szarego tła. Jak widać kategoria 10 odpowiada prędkości 14Mbit/s. I to jest właśnie minimalna prędkość, z jaką musi działać modem, z którego korzystamy do bezpłatnego Internetu, aby być w pełni zgodnym z regulaminem BDI.

Warto przy tym zauważyć, że większość współczesnych modemów to urządzenia kategorii 8 (wyróżnionej w tabelce przez pogrubienie), która odpowiada szybkości 7,2 Mbit/s. Urządzenia te są sprzedawane przez wszystkich operatorów i dzięki ich masowej dostępności są dość tanie, a w drugim obiegu można je dostać grubo poniżej 100 PLN. Natomiast urządzenia szybsze, kategorii 10 i wyższych, kosztują zauważalnie więcej, a HSPA+DC to już ceny oscylujące często około 200-300 PLN.

Dlaczego Aero2 żąda korzystania z HSPA kategorii 10?

Zastanówmy się, dlaczego w ogóle Aero2 wymyśliło, żeby dodać taki wymóg do regulaminu? Oczywiście odrzucamy tu takie argumenty, jak Aero2 chciało zrobić na złość użytkownikom bezpłatnego Internetu i zniechęca ich przez zmuszanie do zakupu drogich modemów. Ten dość pochopny wniosek czasem jest podnoszony przez co bardziej zniechęconych użytkowników, ale całkiem łatwo zajrzeć firmie w technologię i zobaczyć, o co chodzi.

Podobnie argument, że przecież dostajemy tylko 512 kbit/s, czyli 0,5 Mbit/s (w przeszłości, do 10 maja 2012 – 256  kbit/s) także nie ma znaczenia, gdyż to informuje nas o prędkości przesyłania danych z Internetu do konkretnego użytkownika, a nie o prędkości, z jaką modem komunikuje się z siecią.

Zacznijmy od tego, że wszystkie urządzenia pracujące w standardzie UMTS i HSPA (dowolnej kategorii) działają w Aero2 poprawnie. Niezależnie od tego, czy mamy stary telefon obsługujący tylko podstawową prędkość 3G 384kbit/s, czy użyjemy najbardziej zaawansowanego modemu HSPA+ z technologią MIMO (np. Huawei E367u-2), wszystkie one zalogują się do sieci i będą mogły nawiązać połączenie z Internetem, o ile potrafią rozmawiać z siecią na częstotliwości 900 MHz (Jak sprawdzić, czy nasz telefon lub modem są zgodne z UMTS 900MHz opisałem tutaj). Czyli z punktu widzenia sieci nie ma żadnego problemu z używaniem wolniejszych modemów i to potwierdzają użytkownicy.

Oddziaływanie wolniejszych urządzeń na pracę sieci

Okazuje się jednak, że użycie wolniejszego modemu ma wpływ nie tylko na maksymalną prędkość, z jaką ten modem może przesyłać dane, ale w rzeczywistości wpływa na całkowitą wydajność tego fragmentu sieci. Dlaczego tak jest? To bardzo proste.

Załóżmy, że mamy jedno jedyne urządzenie pracujące w zasięgu danego sektora stacji bazowej, które  spełnia wymagania HSPA kategorii 10, a więc pracuje z prędkością 14 Mbit/s. Sytuacja jest prosta: przy maksymalnym obciążeniu sumaryczna wydajność sektora wynosi 14 Mbit/s – więcej danych nie da się przesłać w tym standardzie.

Wyobraźmy sobie teraz, że podłączamy drugie urządzenie, które działa tylko z prędkością odpowiadającą kategorii 2, a więc 1,2Mbit/s. Jak teraz będzie działała sieć? Na szczęście nie jest tak, że cały sektor przełączy się na prędkość najwolniejszego urządzenia, ale na potrzeby drugiego będzie konieczne okresowe spowolnienie całego sektora na jego potrzeby, gdyż dane wysyłane z większą prędkością są po prostu dla niego niezrozumiałe.

Załóżmy, że sterownik stacji bazowej przydzieli połowę czasu na pracę jednego modemu, a połowę dla drugiego (w praktyce może przełączać szybkość pracy co 2 ms). W efekcie sektor będzie przez pół sekundy nadawał z prędkością 1,2Mbit/s (czyli faktycznie prześle nie więcej, niż 0,6Mbit/s), a pozostałą połowę sekundy 14 Mbit/s (co da nam 7Mbit/s). Sumarycznie wydajność sektora spadnie z 14 Mbit/s do ledwie 7,6Mbit/s. Przez podłączenie tylko jednego wolniejszego urządzenia spowodowaliśmy spadek wydajności całego sektora o prawie połowę, a maksymalną przepustowość dla każdego z klientów dokładnie o połowę.

Oczywiście w praktyce podział czasu jest ustalany przez zaawansowane algorytmy optymalizujące działanie sektora, a nawet potencjalnie ograniczające dostęp dla wolniejszych urządzeń, tak aby minimalizować spadek wydajności sieci. Poza tym urządzenia, które aktualnie nie przesyłają danych są po prostu odłączane od sieci szybkiej transmisji i pracują w tym czasie z podstawową prędkością UMTS.

Jak widzimy konieczność zapewnienia obsługi wolniejszych urządzeń powoduje często znaczący spadek przepustowości sieci, co negatywnie odbija się nie tylko na statystyce działania sieci, ale przede wszystkim na szybkości obsługi innych klientów sieci, a więc także na liczbie modemów, które można jednocześnie wydajnie obsłużyć na danym obszarze – czyli ostatecznie ma to negatywny wpływ na pojemność sieci i zadowolenie klientów.

Wyjaśnia to techniczną stronę zagadnienia. Spójrzmy teraz na sytuację od strony regulaminu. Z analizy technicznej przechodzimy więc do prawnej :)

Co grozi za korzystanie z niezgodnego urządzenia w Aero2?

Zacznijmy od tego, że wśród praw i obowiązków korzystającego znajdziemy następujący punkt:

6.3 Korzystający powinien korzystać z Bezpłatnego Dostępu do Internetu i Urządzenia Telekomunikacyjnego w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci Telekomunikacyjnej Operatora, a w szczególności nie powinien dołączać do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora urządzeń niespełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

Dodatkowo w definicjach pojawia się wyjaśnienie, czym jest Urządzenie telekomunikacyjne:

2.24 Urządzenie Telekomunikacyjne 2500 lub 900 MHz- terminal HSPA 900 MHz od kategorii 10 lub terminal LTE TDD 2500 MHz, będący urządzeniem elektronicznym umożliwiającym za pośrednictwem Karty SIM korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu, zgodny z 3GPP TS 25.214 V9.6.0, posiadającym certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Na razie nie ma tutaj nic groźnego. Po prostu zalecenia techniczne. Ale w dziale poświęconym wygaśnięciu umowy znajdziemy następujące informacje:

11.2. Operator jest uprawniony do dezaktywacji Karty SIM w przypadku:
[...]
11.2.8. używania Karty SIM przy wykorzystaniu kradzionego Urządzenia Telekomunikacyjnego lub urządzenia telekomunikacyjnego będącego niezgodnym z wymaganiami Operatora;

Jak widzimy, punkt 11.2.8 wyraźnie mówi o możliwości wyłączenia karty SIM, jeżeli korzystamy z urządzenia niezgodnego z opisem w punkcie 2.24. Na szczęście operator nie odcina od sieci ot tak:

11.4. Przed dezaktywacją Karty SIM z przyczyn określonych w ust. 11.2.6 – 11.2.10 Operator informuje Korzystającego o stwierdzonym naruszeniu oraz wzywa go do zaniechania dalszych naruszeń i wyznacza w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 2 Dni Robocze od otrzymania wezwania przez Korzystającego. Operator wysyła wezwanie na adres e-mail Korzystającego podany w Zamówieniu.
11.5. Jeśli Korzystający nie zaniecha naruszeń pomimo otrzymania od Operatora wezwania, o którym mowa w ust. 11.4, Operator będzie uprawniony do dezaktywacji Karty SIM.

Jak widać przed odłączeniem od sieci (a dokładniej dezaktywacją karty SIM) zostaniemy przywołani do porządku za pośrednictwem poczty elektronicznej, a dopiero później zostaniemy ewentualnie odcięci, jeżeli będziemy kontynuować używanie niezgodnego urządzenia.

Warto więc monitorować naszą skrzynkę email, a podczas rejestracji zadbać o podanie prawidłowego adresu email.

O reklamacjach, co wie o naszym urządzeniu operator i co z tego wszystkiego wynika – na kolejnej stronie.

Data pierwszej publikacji 2011.11.16
Kategorie:Przepis
 1. Krzysztof Głąbik
  Listopad 17th, 2011 at 16:59 | #1

  Za mądre to dla mnie. Te spowalnianie sieci… Z mojego punktu widzenia BDI ma ograniczenia regulaminowe do 256kbps (w przyszłości 512 kbps). Więc nigdy nie dojdzie do transmisji danych z większą szybkością. Czyli protokoły tzw. "sektora" obsługującego BDI ograniczone do tych prędkości nawet nie będą próbowały wysłać danych z prędkością "niezrozumiałą dla modemu niższej klasy". Ponawiam pytanie…. Po co więc urządzenie kategorii 10? Bo w zasadzie wystarczyłoby urządzenie kategorii pierwszej.

  • Maniek99
   Listopad 17th, 2011 at 17:22 | #2

   Gdyby nadajnik nie miał podziału czasu dla różnych kategorii i pracował dajmy na to na kategorii pierwszej, bo wszyscy abonenci mieliby takie modemy. To wystarczyło by 5 użytkowników zamykających pełne łącze (BDI 256kb/s) żeby zapchać nadajnik – każdy następny będzie powodował spadek prędkości. Gdyby wszyscy użytkownicy danego nadajnika byli w stanie połączyć się z kategorią 10, może być ich ponad 10x tyle. Oczywiście nie wszyscy jednocześnie obciążają łącze w 100% więc przy kat.10 pewnie mogłoby ich być ponad setka.

   • Listopad 17th, 2011 at 18:23 | #3

    Dokładnie tak. Można to ująć w ten sposób:
    Jeżeli 10 abonentów pracujących z maksymalną szybkością 256kbit/s podłączonych by było do tej jednej stacji bazowej (i nikt więcej) i zajmowali by 100% czasu transmisji, mieliby do podziału wyłącznie sumaryczną prędkość 256/10 – 25,6 Kbit/s. A wynika to z tego, że dla wszystkich użytkowników pracujących z danym nadajnikiem "przewód z danymi" (w postaci połączenia radiowego) jest jeden – do podziału. Nie można tego mylić z sytuacją, która jest w telefonii naziemnej – tutaj każdy abonent ma własny kabel i szybkość połączenia na tym kablu nie wpływa na połączenia innych użytkowników w sąsiednich mieszkaniach.
    Troszkę błędna, ale obrazowa parafraza jest taka: wyobraźmy sobie dużą rurę zrobioną z elastycznej, rozciągliwej gumy (połączenie radiowe BTS<->modem). żeby pobrać z niej strumień danych, musimy użyć kranika – wyobraźmy sobie, że jak zrobimy dziurę, to rura pęka i wyrzuca kranik w powietrze – więc w celu zrobienia tego porządnie używamy opaski, która przytrzyma kranik. Teraz średnica tej opaski zależy od wielkości kranika, jaki zakładamy (większy kranik, większy przepływ, większa i mocniejsza opaska).
    Niestety operator rury nas nie lubi i wszystkim nam zakłada tłumiki na kraniki – 256kbit/s – niezależnie od tego, jak duży kranik z opaską kupimy.
    Jeżeli teraz założymy malutki kranik pana Stasia (modem kategorii 2) to jego opaska będzie malutka (o małej średnicy) – zaciśnie ona tę rurę danych tak, że będzie przez nią przepływało znacznie mniej danych. Pan Stasio będzie zadowolony, bo dostanie część danych (ale nie tyle, ile mógłby dostać używając większego kranika), ale reszta użytkowników (tych co płacą i nie mają tłumika) także straci większość strumienia danych, bo opaska kranika pana Stasia zmniejszyła światło rury. Pan Stasio także nie dostanie pełnego pasma jeżeli będzie dużo użytkowników, bo ze światła rury jakie pozostawił korzystają także inni.
    Kurcze, jest na sali grafik? :) to by można było ładnie narysować.

 2. abcdef
  Listopad 16th, 2011 at 23:26 | #6

  Mylisz się pisząc że ograniczenie do kategorii 10 nie było podyktowane do ograniczania użytkowania internetu i sam sobie zarazem odpowiedziałeś dlaczego tak jest. I nie odkryłeś tego czego aero2 i ja nie wiedziałem. Napisał bym Ci coś jeszcze, ale myślę że może zweryfikujesz swoje wypowiedzi i jeszcze raz je przemyślisz.

  • Listopad 17th, 2011 at 01:36 | #7

   a mozesz jasniej? tez jestem ciekaw (i pewnie nie tylko ja) o co chodzi
   (czyzby o ceny sprzetu?)

  • Listopad 17th, 2011 at 03:28 | #8

   Mnie również zaciekawiłeś – skąd takie bezpośrednie oskarżenie wobec operatora?
   Ja swoją analizę oparłem na standardach GSM oraz tym, że faktycznie wszystkie oferowane modemy w Cyfrowym Polsacie są kategorii 10 i wyższej.
   Jednocześnie wątpię, żeby operator cokolwiek na tym zyskiwał, że ma mniej abonentów (także przez to, że CP musi dotować droższe modemy), ani że producenci zarabiają więcej na droższych urządzeniach (na tym poziomie hurtu różnice między tymi modemami nie są aż takie duże, a Aero2 nie jest dystrybutorem modemów).

  • xyz
   Listopad 17th, 2011 at 20:05 | #9

   uuuuu, wyczuwam agresję w wypowiedzi

 3. Piotr
  Listopad 16th, 2011 at 21:05 | #10

  Witaj,Jakub, czy mógłbyś sprecyzować różnicę między hspa+ kat.10, a hsdpa kat. 10, np. Nokia 500 ? Czy będzie spełniać regulaminowy wymóg? Jedno i drugie 14.4, ale według Nokii i gsmarena pięćsetka nie obsługuje hspa+. Pozdrawiam

  • Listopad 16th, 2011 at 21:09 | #11

   Szybsze HSPA (mniej więcej od kategorii 14) są nazywane czasem HSPA+. Ale to jest nazwa marketingowa. Nominalnie mówi się, że chodzi o HSPA i do tego podaje kategorię. A więc "HSPA+ kategorii 10" to swego rodzaju bełkot marketingowy.
   Nokia 500 jest w pełni zgodna z Aero2 pod względem regulaminowym, ale znając życie będzie miała takie same problemy z TS11 jak inne telefony z Symbianem – nie pokażą siły sygnału.

   • airlive
    Listopad 16th, 2011 at 22:12 | #12

    N 500 to już nowsze wydanie Symbiana, może nie będzie takiej niedogodności jaką zaobserwowałem w N 5800, a mianowicie co kilkudziesięciosekundowe : P rozłączanie, natomiast siłę sygnału – jak najbardziej – pokazywał. Inne niedogosności to to, że bateria szybko siada i tel się nagrzewa :d. pzdr

    • Listopad 16th, 2011 at 23:11 | #13

     Siła sygnału w czasie połączenia zwykle jest. Ja nie miałem większych problemów w Nokii E75 (znacznie starszy Symbian). A nagrzewanie się i schodzenie baterii to niestety wina wymuszonej pracy w trybie HSPA przez cały czas połączenia – Aero2 jest skonfigurowana do pracy z modemami, a nie telefonami i nie przewiduje trybu oszczędzania energii.

   • Piotr
    Listopad 16th, 2011 at 22:35 | #14

    Hspa, hspa+ rozumiem-różnica prędkości, ale czy hspa i hsdpa to jest to samo, kwestia nazewnictwa? Na stronie Nokii oraz mgsm.pl jest obsługa hsdpa 14.4, ale zanegowana jest obsługa hspa+. Mam lekki mętlik. Pozdrawiam

    • jijja
     Listopad 16th, 2011 at 22:48 | #15

     Polecam Wikipedię ;P . Sprawdź sobie rozwinięcia tych skrótów, a sam dojdziesz do tego, co jest co, i że HSPA to po prostu HSDPA oraz jednocześnie HSUPA.

    • Listopad 16th, 2011 at 23:31 | #16

     HSPA – to ogólna nazwa na szybszy UMTS.
     HSDPA – to szybsze ściąganie danych z sieci.
     HSUPA – to szybsze wysyłanie danych do sieci.
     HSPA = HSDPA+HSUPA
     A tak jak pisałem "HSPA+" to slangowa/marketingowa nazwa na technologię Evolved HSPA, która obejmuje kategorie HSPA od 13 wzwyż, ale czasem nadużywana w specyfikacjach w celu wyróżnienia urządzeń wyższych kategorii niż 8.

     Czyli Nokia 500 mająca układy HSPA kategorii 10 (prędkość maks. 14,4Mbit/s) zgodnie ze standardami nie jest urządzeniem HSPA+ – wszystko jest więc w porządku w oznaczeniach (Nokia nie robi sobie jaj w specyfikacjach).
     Ufff… wszystko jasne? :)

     • Piotr
      Listopad 17th, 2011 at 21:50 | #17

      Jak najbardziej, dziękuję za dogłębne drążenie tematu. Pozdrawiam

 4. Pablo
  Listopad 16th, 2011 at 20:05 | #18

  Chyba cos z forum jest nie tak. Gdziekolwiek chcialbym wejsc mam:

  Witaj na stronie błędu 404!

  Witaj na tej specjalnej stronie. Dotarłeś do tego miejsca…

  • Listopad 16th, 2011 at 20:27 | #19

   potwierdzam
   tylko glowna strona forum otwiera sie poprawnie, kazdy odnosnik wewnatrz forum konczy sie na 
   Witaj na stronie błędu 404!

   • Listopad 16th, 2011 at 21:06 | #20

    Sorry, oczywiście mój błąd, dżejms błąd. Refresh strony bloga i guzik forum będzie działało prawidłowo. Adres forum to oczywiście http://forum.jdtech.pl. Niniejszym JDtech serdecznie przeprasza za usterki :)

 5. tarest
  Listopad 16th, 2011 at 12:31 | #21

  A czy jest modem działający z Aero2 który ma HSPA+ i działa także pod Ubuntu?
  Chciałbym mieć modem HSPA+ bo zaczęły mnie męczyć opóźnienia HSPA: mam pingi rzędu 100 ms w Play'u. Czy Sierra Wireless 307 działa bez zarzutu pod Ubuntu? Widziałem wypowiedzi że są problemy.

  • Martin
   Listopad 16th, 2011 at 14:14 | #22

   HSPA+ nie wiem, ale sprawdzałem ostatnio mój modem Nokia CS-17 na Ubuntu i sprawa wygląda tak. Modem działa dopiero od wersji Ubuntu 11.04. Wcześniej na 10.10 nie działał (nie był wykrywany). Wersja 11.04 od razu go wykryła i zainstalowała sterownik. Jakiś czas później trafiłem na rozwiązanie jak do wersji 10.10 zainstalować modem. Niestety to tylko modem HSDPA (14,4 mbit), możliwe że Nokia 21M-02 (21 mbit) będzie również bezproblemowo działać z Ubuntu.

   • Listopad 16th, 2011 at 14:21 | #23

    W sumie nie wiem dlaczego "tylko" – przecież to HSPA kategorii 10, więcej do szczęścia nie trzeba.

    • Martin
     Listopad 16th, 2011 at 14:43 | #24

     No jak najbardziej. Po prostu ustosunkowałem się do zapytania gdzie chodziło o modem HSPA+ i dlatego napisałem że jest tylko HSPA. Jak dla mnie też powinno wystarczyć, tym bardziej że ma to być modem do Aero.

  • P4trykx
   Listopad 16th, 2011 at 23:46 | #25

   SW307 działa pod Ubuntu bez kombinacji. Ja mam 11.04. Jest jednak poważna wada, że po rozłączeniu ze strony Aero2 ten automatyczny aplet od sieci się gubi u już nie pokazuje modemu. Na razie rozwiązałem to tak, że wyciągam i wkładam modem i już mam go dostępnego. Podobno da się to jakoś objeść bez wyciągania ale nie miałem czasu sprawdzić.
   Jeszcze jedna sprawa, że dioda połączenia mruga zamiast palić się ciągle podczas połączenia ale to raczej mankament kosmetyczny.

  • Jacek
   Grudzień 30th, 2011 at 22:40 | #26

   osobiście mam huawei E367 z gniazdem antenowym i porządna zewnętrzną anteną. (jest słaby sygnał) Działa pod ubuntu 10.04 poprawnie.

 6. spookyhaz
  Listopad 16th, 2011 at 12:26 | #27

  "2.24 Urządzenie Telekomunikacyjne 2500 lub 900 MHz- terminal HSPA 900 MHz od kategorii 10"

  Czyli zgodnie z regulaminem można korzystać z terminali kategorii 11 i 12, które mają słabiutkie maksymalne osiągi?

  • Listopad 16th, 2011 at 13:04 | #28

   Z punktu widzenia zapisów tak, ale w praktyce takich modemów nie ma – nie bardzo miałem czas wyśledzić, skąd się wzięły te dwie kategorie (z nietypową jak na ten zakres numeracji kategorii) modulacją QPSK – bo w HSPA obowiązują głównie modulacja QAM.

 7. ezaq
  Listopad 16th, 2011 at 09:59 | #29

  "umożliwienie jednoczesnego korzystania z wielu nadajników na raz (w skrócie HSPA+DC)" jest tu mały błąd, ponieważ Dual Carrier, jak sama nazwa wskazuje, to wykorzystywanie dwóch nośnych tej samej stacji bazowej, a nie wielu nadajników jak napisałeś.

  • Listopad 16th, 2011 at 10:46 | #30

   Skrót DC oficjalnie jest w specyfikacji rozwijany jako Dual-Cell, ale oczywiście Dual-Carrier oddaje lepiej znaczenie – oczywiście, że chodzi po prostu o pracę na dwóch częstotliwościach jednocześnie (modem posiada po prostu dwa tory radiowe i następuję ich agregacja po obu stronach – w nadajniku i modemie). Wydaje mi się, że specyfikacja pozwala na agregację nośnych z dwóch różnych nadajników (w znaczeniu osobnych geograficznie instalacji eNodeB). Ja użyłem skrótu myślowego: jeden nadajnik – jedna nośna, choć współczesne technologie pozwalają nawet na nadawanie z jednego panela anteny sektorowej sygnałów wielu sieci na różnych częstotliwościach (choć czasem wiąże się to ze stratami sygnału).
   A poza wszystkim "nadajnik" jest dla wszystkich zrozumiały, a "nośna" to już język techniczny i wymagałby wyjaśnienia – a artykuł i tak już jest długi i męczący :)
   Ale dzięki za czujność – lubię konstruktywną krytykę i cieszę się, że ktoś czyta tak wnikliwie moje wypociny :)

  • Grzegorz
   Grudzień 30th, 2012 at 16:24 | #31

   Tak dokładnie. HSPA+DC wykorzystuje w samym stacji.

 8. Nikt
  Listopad 16th, 2011 at 09:40 | #32

  A czy nie jest przypadkiem tak że maksymalną prędkość sieć jest w stanie osiągnąć tylko w przypadku idealnych warunków komunikacji z użytkownikiem? W rzeczywistych warunkach, przy komunikacji z wieloma użytkownikami, sieć nie jest w stanie pracować z maksymalną prędkością ze względu chociażby na odległości pojedynczych użytkowników od nadajnika lub zakłócenia w transmisji. Dlatego w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie maksymalnych parametrów przez większość czasu.

  • Listopad 16th, 2011 at 11:00 | #33

   Optymalizacja "połączenie-możliwości-zakłócenia" odbywa się cały czas. Ale identyfikacja na początku połączenia jest faktem, o który nam chodzi.

   • Nikt
    Listopad 16th, 2011 at 22:03 | #34

    Miałem na myśli że nie do końca jest tak iż korzystanie z wolniejszego modemu powoduje spowolnienie sieci. Mimo że operator wieje z jakiego urządzenia korzystamy to na skutek zakłóceń nadajnik prawie nigdy nie pracuje z pełną prędkością, więc w rzeczywistych warunkach jeśli będziemy korzystać z urządzenia kategorii 8 to nie powinno być zauważalnej różnicy w przepustowości jaką może zaoferować nadajnik. Dlatego nie zgodzę się z Twoim stwierdzeniem "jak widzimy konieczność zapewnienia obsługi wolniejszych urządzeń powoduje często znaczący spadek przepustowości sieci, co negatywnie odbija się nie tylko na statystyce działania sieci, ale przede wszystkim na szybkości obsługi innych klientów sieci" :) . Chociaż nie jestem ekspertem, a tym bardziej nie znam danych liczbowych więc mogę się mylić.

    • Listopad 16th, 2011 at 23:05 | #35

     Masz rację, ale wprowadzając ograniczenie operator unika zmniejszenia wydajności sieci związanego tylko i wyłącznie z korzystaniem z niewłaściwego sprzętu. To jest wystarczający argument. Faktycznie zdanie można by zmiękczyć stwierdzając "może powodować". Oczywiście opisywana sytuacja to opis sytuacji idealnej, nie mniej realnej :)

     • Nikt
      Listopad 17th, 2011 at 10:19 | #36

      Właśnie o to mi chodziło :)

 9. Krzychu
  Listopad 16th, 2011 at 09:11 | #37

  Te zapisy regulaminowe są rzeczywiście niepokojące. A kategoria 10 to jednak jak dla mnie zbyt rygorystyczny wymóg – szczególnie, że miał być to "internet socjalny" a Aero2 wymaga by korzystać z modemu kosztującego niemałą kasę. Wystarczyłaby wymóg kategorii 8 – bo taki mam modem :)
  No ale mogli też dać wymóg modemu kategorii 20, trzeba więc podziękować, że tak poszli użytkownikom na rękę i potrzeba tylko modemu min. 14 Mbit/s … Sam jeszcze nie korzystam, ale gdy przetestuję kartę to na modemach kategorii 8 – huawei e169 i e173u-2. Nie jest więc tak fajnie więc liczę, że skoro Aero2 samo nie przestrzega do końca swojego regulaminu to nie powinno tego tak wymagać rygorystycznie od użytkowników ;)

  • Listopad 16th, 2011 at 10:53 | #38

   Dlatego właśnie niektórzy sądzą, że wybranie kategorii 10 (zamiast najpopularniejszej 8) to taki lekki prztyczek w nos dla nas, aerowców. Ale wybierając modem kategorii <10 warto wiedzieć na co się człowiek decyduje. I po to napisałem ten artykuł.
   Na razie sytuacja jest jasna: są tak zajęci wydawaniem kart i rozbudową sieci, że nie mają czasu na żadne duperele w postaci ostrzeżeń i monitorowania połączeń.

   • Martin
    Listopad 16th, 2011 at 12:56 | #39

    No ale modem kategorii 10 znowu nie jest aż taki drogi choćby Nokia CS-17 to 188 zł i do tego bezproblemowy.

    • Listopad 16th, 2011 at 13:08 | #40

     Sytuacja faktycznie nie jest taka zła na rynku, ale nie ma tanich modemów kat10 ze złączem antenowym.

    • qwerty
     Listopad 17th, 2011 at 16:18 | #41

     Nie jest drogi? Chyba żartujesz. Modem kategorii 8 kupiłem za 70 zł. Różnica jest?

     • Listopad 17th, 2011 at 18:11 | #42

      Dokładnie. Przy haśle "darmowy internet", zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość "zakupu" modemów w zwykłych abonamentach nawet za 1 PLN mówienie, że 180 to mało jest troszkę nie na miejscu :)

     • Martin
      Listopad 18th, 2011 at 16:01 | #43

      Bardziej mi chodziło że ten modem nie jest drogi w stosunku do innych modemów kategorii 10 kosztujących po ~250-300 zł.

      Modem za 1 w abonamencie to i tak jego koszt wliczony jest w abonament. Z jednej strony masz np. tani abonament na poziomie ~30-40 zł miesięcznie, a modem za złotówkę, a z drugiej modem za ~190 zł a Aero2 bez abonamentu i za darmo (tylko koszt wydania karty). Więc tak źle nie jest. Można też wziąć modem z wiadomej promocji, sprzedać i dołożyć ~60-70 zł dzięki czemu ma się dużo taniej modem kat10. Poza tym rozumiem że bardziej chodzi o modem który nam został i już nie nie jest potrzebny do abonamentu? Bo tak to nie rozumiem po co brać modem za 1 zł z abonamentem żeby go potem z Aero wykorzystywać?

     • Listopad 18th, 2011 at 16:09 | #44

      Oczywiście, że mówię o modemach, które pozostały nam z promocji. Ludzie bardzo szybko przyzwyczaili się do zakupu sprzętu z umowami na 2 lata za bardzo niskie kwoty i czują opór przed zakupem sprzętu po cenach rynkowych.

 10. RadekMM
  Listopad 16th, 2011 at 06:03 | #45

  A jak się ma Twoja tabelka do – często wyświetlanego na mojej starawej Nokii – symbolu "3,5G"?

  • Listopad 16th, 2011 at 10:37 | #46

   To dość proste:
   2G – [G]PRS (podstawowy) do ok.50kbit/s
   2,5G – [E]DGE do ok.250kbit/s
   3G – [U]MTS 384kb/s
   3,5 – [H]SPA
   Do tego można dopisać 3,9G, ale to częściej się nazywa LTE :)
   Jak widać te numery generacji są uznaniowe – Play najchętniej by wszędzie wyświetlił 4G :)

   • sss
    Listopad 9th, 2012 at 01:05 | #47

    az prosi sie aby tabelke z artykulu rozszerzyc o kolejne kolumny :-)
    nazwy marketingowe
    popularne modemy z danej kategorii

    • Listopad 9th, 2012 at 12:14 | #48

     Tabelka kategorii jest prosto w Wikipedii. Ja jestem zwolennikiem – mniej, znaczy czytelniej :) Wiem, że to dewiza Apple w zasadzie, ale to jednak czasem działa.

Strony komentarza
1 2 3 1404
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>