Home > Przepis > Aero2 – O co chodzi z HSPA kategorii 10?

Aero2 – O co chodzi z HSPA kategorii 10?

Często pojawiające się pytanie wśród aktualnych i przyszłych użytkowników dotyczy jednego z wymogów regulaminowych postawionych przez Aero2. Mianowicie regulamin nakazuje użytkownikom bezpłatnego dostępu do Internetu korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych (modemów jak i telefonów) działających w standardzie HSPA kategorii co najmniej 10 i pracujących na częstotliwości 900 MHz.

O ile problem standardu UMTS/HSPA i częstotliwości 900 MHz mniej więcej jest zrozumiały, gdyż taką koncesję otrzymał po prostu operator, o tyle dla wielu osób nie jest jasne skąd wziął się wymóg korzystania z urządzeń co najmniej kategorii 10 i z jakim ryzykiem wiąże się korzystanie z wolniejszych modemów.

Zapraszam więc do wyjaśnienia tych kwestii. Niestety materiał jest dość długi i dlatego został podzielony na dwie strony.

Technologia HSPA i kategorie

Sieci komórkowe 3G zostały zdefiniowane w dokumencie opisującym technologię UMTS będącą rozwinięciem technologii drugiej generacji, jaką jest GSM. Standard UMTS przewiduje komunikację z podstawową prędkością 384 kbit/s, wystarczającą do przesyłania głosu jak i obrazu wideo niskiej rozdzielczości, który jest wykorzystywany do prowadzenia wideorozmów w sieciach 3G za pomocą odpowiednich telefonów.

Szybko okazało się, że te prędkości są zbyt małe i nie przystają do rosnących potrzeb klientów. Tak powstało rozwinięcie UMTS pozwalające na szybką transmisję danych. Przyspieszono nie tylko transmisję od sieci do klienta (HSDPA), ale także w drugą stronę (HSUPA). W skrócie nazywa się to rozwiązanie mianem HSPA.

Z czasem okazało się, że nawet tę technologię trzeba przyspieszyć i zaproponowano zastosowanie dwóch metod przyspieszenia transferu: poprzez użycie technologii MIMO i kolejne zwiększenie szybkości komunikacji – to rozwiązanie nazywane jest nieformalnie HSPA+, drugą metodą było umożliwienie jednoczesnego korzystania z wielu nadajników na raz (w skrócie HSPA+DC) oraz wielu anten w nadajnikach i odbiornikach (MIMO).

Po zebraniu wszystkich informacji na temat wszystkich kategorii obowiązujących w aktualnych standardach możemy utworzyć następującą tabelkę:

Kategoria Modulacja MIMO, DC Mbit/s
1 16-QAM   1,2
2 16-QAM   1,2
3 16-QAM   1,8
4 16-QAM   1,8
5 16-QAM   3,6
6 16-QAM   3,6
7 16-QAM   7,2
8 16-QAM   7,2
9 16-QAM   10,1
10 16-QAM   14,0
11 QPSK   0,9
12 QPSK   1,8
13 64-QAM   17,6
14 64-QAM   21,1
15 16-QAM MIMO 23,4
16 16-QAM MIMO 28,0
19 64-QAM MIMO 35,3
20 64-QAM MIMO 42,2
21 16-QAM DC 23,4
22 16-QAM DC 28,0
23 64-QAM DC 35,3
24 64-QAM DC 42,2
25 16-QAM DC+ MIMO 46,7
26 16-QAM DC+ MIMO 55,9
27 64-QAM DC+ MIMO 70,6
28 64-QAM DC+ MIMO 84,4

Jak widzimy kategorii jest całkiem sporo, do tego warto zauważyć, że 11-12 zupełnie nie pasują do ciągu rosnących prędkości – ot fantazja specjalistów od technologii :) Także kategorie 25-28 są raczej teoretyczne i przy aktualnym rozwoju technologii LTE najprawdopodobniej nie zostaną wdrożone w praktyce.

W tabelce wyróżniłem wszystkie zalecane i obsługiwane przez sieć Aero2 kategorie za pomocą szarego tła. Jak widać kategoria 10 odpowiada prędkości 14Mbit/s. I to jest właśnie minimalna prędkość, z jaką musi działać modem, z którego korzystamy do bezpłatnego Internetu, aby być w pełni zgodnym z regulaminem BDI.

Warto przy tym zauważyć, że większość współczesnych modemów to urządzenia kategorii 8 (wyróżnionej w tabelce przez pogrubienie), która odpowiada szybkości 7,2 Mbit/s. Urządzenia te są sprzedawane przez wszystkich operatorów i dzięki ich masowej dostępności są dość tanie, a w drugim obiegu można je dostać grubo poniżej 100 PLN. Natomiast urządzenia szybsze, kategorii 10 i wyższych, kosztują zauważalnie więcej, a HSPA+DC to już ceny oscylujące często około 200-300 PLN.

Dlaczego Aero2 żąda korzystania z HSPA kategorii 10?

Zastanówmy się, dlaczego w ogóle Aero2 wymyśliło, żeby dodać taki wymóg do regulaminu? Oczywiście odrzucamy tu takie argumenty, jak Aero2 chciało zrobić na złość użytkownikom bezpłatnego Internetu i zniechęca ich przez zmuszanie do zakupu drogich modemów. Ten dość pochopny wniosek czasem jest podnoszony przez co bardziej zniechęconych użytkowników, ale całkiem łatwo zajrzeć firmie w technologię i zobaczyć, o co chodzi.

Podobnie argument, że przecież dostajemy tylko 512 kbit/s, czyli 0,5 Mbit/s (w przeszłości, do 10 maja 2012 – 256  kbit/s) także nie ma znaczenia, gdyż to informuje nas o prędkości przesyłania danych z Internetu do konkretnego użytkownika, a nie o prędkości, z jaką modem komunikuje się z siecią.

Zacznijmy od tego, że wszystkie urządzenia pracujące w standardzie UMTS i HSPA (dowolnej kategorii) działają w Aero2 poprawnie. Niezależnie od tego, czy mamy stary telefon obsługujący tylko podstawową prędkość 3G 384kbit/s, czy użyjemy najbardziej zaawansowanego modemu HSPA+ z technologią MIMO (np. Huawei E367u-2), wszystkie one zalogują się do sieci i będą mogły nawiązać połączenie z Internetem, o ile potrafią rozmawiać z siecią na częstotliwości 900 MHz (Jak sprawdzić, czy nasz telefon lub modem są zgodne z UMTS 900MHz opisałem tutaj). Czyli z punktu widzenia sieci nie ma żadnego problemu z używaniem wolniejszych modemów i to potwierdzają użytkownicy.

Oddziaływanie wolniejszych urządzeń na pracę sieci

Okazuje się jednak, że użycie wolniejszego modemu ma wpływ nie tylko na maksymalną prędkość, z jaką ten modem może przesyłać dane, ale w rzeczywistości wpływa na całkowitą wydajność tego fragmentu sieci. Dlaczego tak jest? To bardzo proste.

Załóżmy, że mamy jedno jedyne urządzenie pracujące w zasięgu danego sektora stacji bazowej, które  spełnia wymagania HSPA kategorii 10, a więc pracuje z prędkością 14 Mbit/s. Sytuacja jest prosta: przy maksymalnym obciążeniu sumaryczna wydajność sektora wynosi 14 Mbit/s – więcej danych nie da się przesłać w tym standardzie.

Wyobraźmy sobie teraz, że podłączamy drugie urządzenie, które działa tylko z prędkością odpowiadającą kategorii 2, a więc 1,2Mbit/s. Jak teraz będzie działała sieć? Na szczęście nie jest tak, że cały sektor przełączy się na prędkość najwolniejszego urządzenia, ale na potrzeby drugiego będzie konieczne okresowe spowolnienie całego sektora na jego potrzeby, gdyż dane wysyłane z większą prędkością są po prostu dla niego niezrozumiałe.

Załóżmy, że sterownik stacji bazowej przydzieli połowę czasu na pracę jednego modemu, a połowę dla drugiego (w praktyce może przełączać szybkość pracy co 2 ms). W efekcie sektor będzie przez pół sekundy nadawał z prędkością 1,2Mbit/s (czyli faktycznie prześle nie więcej, niż 0,6Mbit/s), a pozostałą połowę sekundy 14 Mbit/s (co da nam 7Mbit/s). Sumarycznie wydajność sektora spadnie z 14 Mbit/s do ledwie 7,6Mbit/s. Przez podłączenie tylko jednego wolniejszego urządzenia spowodowaliśmy spadek wydajności całego sektora o prawie połowę, a maksymalną przepustowość dla każdego z klientów dokładnie o połowę.

Oczywiście w praktyce podział czasu jest ustalany przez zaawansowane algorytmy optymalizujące działanie sektora, a nawet potencjalnie ograniczające dostęp dla wolniejszych urządzeń, tak aby minimalizować spadek wydajności sieci. Poza tym urządzenia, które aktualnie nie przesyłają danych są po prostu odłączane od sieci szybkiej transmisji i pracują w tym czasie z podstawową prędkością UMTS.

Jak widzimy konieczność zapewnienia obsługi wolniejszych urządzeń powoduje często znaczący spadek przepustowości sieci, co negatywnie odbija się nie tylko na statystyce działania sieci, ale przede wszystkim na szybkości obsługi innych klientów sieci, a więc także na liczbie modemów, które można jednocześnie wydajnie obsłużyć na danym obszarze – czyli ostatecznie ma to negatywny wpływ na pojemność sieci i zadowolenie klientów.

Wyjaśnia to techniczną stronę zagadnienia. Spójrzmy teraz na sytuację od strony regulaminu. Z analizy technicznej przechodzimy więc do prawnej :)

Co grozi za korzystanie z niezgodnego urządzenia w Aero2?

Zacznijmy od tego, że wśród praw i obowiązków korzystającego znajdziemy następujący punkt:

6.3 Korzystający powinien korzystać z Bezpłatnego Dostępu do Internetu i Urządzenia Telekomunikacyjnego w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci Telekomunikacyjnej Operatora, a w szczególności nie powinien dołączać do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora urządzeń niespełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa.

Dodatkowo w definicjach pojawia się wyjaśnienie, czym jest Urządzenie telekomunikacyjne:

2.24 Urządzenie Telekomunikacyjne 2500 lub 900 MHz- terminal HSPA 900 MHz od kategorii 10 lub terminal LTE TDD 2500 MHz, będący urządzeniem elektronicznym umożliwiającym za pośrednictwem Karty SIM korzystanie z Bezpłatnego Dostępu do Internetu, zgodny z 3GPP TS 25.214 V9.6.0, posiadającym certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Na razie nie ma tutaj nic groźnego. Po prostu zalecenia techniczne. Ale w dziale poświęconym wygaśnięciu umowy znajdziemy następujące informacje:

11.2. Operator jest uprawniony do dezaktywacji Karty SIM w przypadku:
[...]
11.2.8. używania Karty SIM przy wykorzystaniu kradzionego Urządzenia Telekomunikacyjnego lub urządzenia telekomunikacyjnego będącego niezgodnym z wymaganiami Operatora;

Jak widzimy, punkt 11.2.8 wyraźnie mówi o możliwości wyłączenia karty SIM, jeżeli korzystamy z urządzenia niezgodnego z opisem w punkcie 2.24. Na szczęście operator nie odcina od sieci ot tak:

11.4. Przed dezaktywacją Karty SIM z przyczyn określonych w ust. 11.2.6 – 11.2.10 Operator informuje Korzystającego o stwierdzonym naruszeniu oraz wzywa go do zaniechania dalszych naruszeń i wyznacza w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 2 Dni Robocze od otrzymania wezwania przez Korzystającego. Operator wysyła wezwanie na adres e-mail Korzystającego podany w Zamówieniu.
11.5. Jeśli Korzystający nie zaniecha naruszeń pomimo otrzymania od Operatora wezwania, o którym mowa w ust. 11.4, Operator będzie uprawniony do dezaktywacji Karty SIM.

Jak widać przed odłączeniem od sieci (a dokładniej dezaktywacją karty SIM) zostaniemy przywołani do porządku za pośrednictwem poczty elektronicznej, a dopiero później zostaniemy ewentualnie odcięci, jeżeli będziemy kontynuować używanie niezgodnego urządzenia.

Warto więc monitorować naszą skrzynkę email, a podczas rejestracji zadbać o podanie prawidłowego adresu email.

O reklamacjach, co wie o naszym urządzeniu operator i co z tego wszystkiego wynika – na kolejnej stronie.

Data pierwszej publikacji 2011.11.16
Kategorie:Przepis
 1. grzech1991
  Sierpień 29th, 2012 at 14:20 | #1

  Przydało by się zaktualizować ten artykuł.

  • Sierpień 29th, 2012 at 16:50 | #2

   Napisz w 2 słowach co byś poprawił :) Żebym wiedział, co masz na myśli.

   • grzech1991
    Sierpień 29th, 2012 at 17:30 | #3

    Chociażby zwrot "po przyspieszeniu do 512" już dawno jest 512 ;) Napisał bym coś w stylu "obecna prędkość wynosi 512 lecz i tak to standard ma znaczenie dla obciążenia nadajników" itp. Nie odnoszę się dokładnie do artykułu tylko strzelam ;)

    • Sierpień 29th, 2012 at 17:48 | #4

     Masz rację. ustawione do przeglądu, dzięki :)

     • grzech1991
      Sierpień 29th, 2012 at 22:37 | #5

      Brak wyjaśnień technologi MIMO i DC (dual channel?). Cena urządzenia kategorii 14 to 130zl a nie 200zl. Brak informacji o tym, ze cześć urządzeń zgodnych nawet podczas braku przesylania transmisji przełącza się na 3G. <— tego brakuje, oczywiście to ostatnie nie jestem pewien czy zgodne jest na 100% z prawdą, a pierwsze to sugestia ;)

     • Sierpień 30th, 2012 at 10:58 | #6

      Fajne pomysły i zabiorę się za ten artykuł niedługo – ale nie będę za bardzo rozbudowywał w kierunku przewodnika o GSM, bo to oryginalne artykuł miał być o tym, co grozi za używanie urządzeń kategorii niższej, oraz dlaczego operator postanowił wprowadzić takie obostrzenie.

 2. Andrzej
  Kwiecień 15th, 2012 at 22:24 | #7

  Studia mi się przypomniały CDMA, TDMA, ramki czasowe i kodowanie sygnału audio….
  Pozdriawiam. -o czekujący na kartę Aero2.

 3. engineer
  Listopad 23rd, 2011 at 09:06 | #9

  Czy autor nie myli czasem ogólnie rzecz biorąc rodzaju dostępu WCDMA z TD-CDMA. Z tego co mi wiadomo to WCDMA jest dostępem FDD – czyli wielodostęp z podziałem częstotliwości (w jednym rozproszonym kanale 3,84MHz). Skąd mowa o podziale czasowym?? Podział czasowy to oddzielny rodzaj wielodostępu zwany UMTS TDD bądź TD-CDMA z którym będziemy mieli do czynienia w systemie Aero2 UMTS 2500MHz.
  System UMTS Aero2 900MHz to z pewnością UMTS FDD.
  Wytłumaczenie bezzasadne by nie powiedzieć niedorzeczne :)

  • Listopad 23rd, 2011 at 09:48 | #10

   Nie wchodziłem w artykule w szczegóły techniczne, ale jak widać po trosze trzeba. UMTS jest oczywiście WCDMA (wielodostęp kodowy) z kanałem 5MHz (taki obowiązuje w PL) typu FDD (rozdzielenie nadawania i odbierania danych na osobnych kanałach). Natomiast transmisja danych odbywa się w oknach transmisyjnych, które w UMTS mają 2 ms – co 2 tysięczne sekundy stacja bazowa zamyka pakiet danych odebranych od wszystkich stacji ruchomych i ma możliwość zmiany prędkości nadawania/odbierania (i kategorii HSPA). Oczywiście w każdym oknie 2ms odbywa się wiele transmisji między stacją bazową a stacjami ruchomymi.
   I najważniejsze: na częstotliwości 2500 MHz mamy w do czynienia w Aero2 z siecią LTE w technologii TDD (jeden bardzo szeroki kanał do transmisji w dwóch kierunkach).
   Czy teraz wszystko składa się w techniczną całość? Jeżeli nie, chętnie wejdę jeszcze głębiej w szczegóły :) Problem w tym, że zbyt techniczny artykuł robi się dla przeciętnego czytelnika meczący, żeby nie powiedzieć nudny, a przede wszystkim może być całkowicie niezrozumiały, dlatego wszystkich niuansów nie opisywałem, ale chętnie przekażę wszystko co wiem zainteresowanym – jak widać :)
   PS: Tak, istnieje technologia UMTS w wersji TDD, ale w Europie nie została wdrożona.

   • sss
    Listopad 9th, 2012 at 00:27 | #11

    za bardzo ucinasz wyjasnienia
    zwlaszcza w zakresie praktycznych roznic i korzysci wynikajacych z podzialu pasma i technologii z roznych modemow

    trzeba odnosic podzial do konkretnych modemow
    zacczynajac od 
    Mamy dwie grupy modemow dla areo2
    …..

    • Listopad 9th, 2012 at 00:46 | #12

     Wiesz, w tej chwili już sporo osób narzeka na złożoność i szczegółowość opisów. Oczywiście, że całość jest straszliwym uproszczeniem. Wchodzenie głębiej w temat to już chyba jednak za bardzo byłoby naukowo-wykładowe i po prostu dal wielu osób mogłoby wydać się nudne i niezrozumiałe.
     A przykład dobrałem taki, który był maksymalnie łatwe do wyliczenia na palcach :)

     • Styczeń 12th, 2014 at 16:40 | #13

      Jakubie niestety w tym artykule nie do końca masz rację. Po pierwsze uściślijmy – UMTS to wielodostęp w trybie WCDMA – czyli wszystkie stacje nadają i odbierają dane w tym samym czasie co pozostałe. Do tego występuje tutaj podział częstotliwości na uplink i downlink – tym samym rozdzielając osobno na kanał nadawania i odbierania. Za pomocą odpowiednik rozproszonych kodów odbiornik-terminal jak i stacja bazowa mogą prowadzić ciągłą transmisję w jednym czasie – nie ma formalnie podziału TDMA – a CDMA! To, że AERO2 wymaga korzystania z modemów o kategorii minimum 10 nie jest do końca podyktowane "odciążaniem sektora" – widać to zdecydowanie po tym, jak Orange i T-Mobile radzą sobie świetnie z optymalizacją sieci. Wymóg stosowania urządzeń kat 10 wynika z faktu, że AERO2 chce przeznaczyć po prostu możliwie "najmniej" realnych zasobów sektora na transmisję "darmową" – stąd aż tak surowe wymogi.

     • Styczeń 12th, 2014 at 22:16 | #14

      Oczywiście całe wyjaśnienie jest uproszczeniem.
      W samym trybie WCDMA oczywiście nadawanie jest jednoczesne, ale do trybu HSPA wpuszczane są tylko te urządzenia, które przesyłają dane i dostaną zgodę na pracę w tym trybie w danej chwili. Podział transmisji na uplink/downlink w osobnych pasmach (FDD) jest tutaj drugorzędny dla opisywanego problemu. Co do rozróżnień – to jeden z podstawowych podziałów w sposobach działania sieci – TDMA (każdy nadaje w przydzielonej szczelinie czasowej – tak działa 2G GSM), CDMA (każdy nadaje swoim 'kodem' jednocześnie rozpraszając informację po szerokim kanale, to 3G) i zabytkowy FDMA (każda stacja nadaje na własnej, zarezerwowanej częstotliwości, tak działała sieć analogowa NMT). Podział uplink/downlink też jest podobny – FDD (działa na oddzielnych częstotliwościach) i TDD (w swoich szczelinach czasowych).
      Optymalizacja ruchu różnych kategorii terminali to kompletnie inna kwestia i nie jest już tak prosta.
      A co do wymogu kat10 – oczywiście, że chodziło o ograniczanie, ale w praktyce wymóg nie jest na szczęście egzekwowany.

 4. Roman H.
  Listopad 20th, 2011 at 15:47 | #15

  Witam, piękny blog z ciekawymi i aktualnymi informacjami. Tego można się było spodziewać po starym psionowcu – pozdrawiam. :)

  Jednak, moim zdaniem, wywody mające uzasadnić wymóg wysokiej kategorii są cokolwiek mylące.
  Według podanych kryteriów stosowanie urządzeń kategorii 10 też zmniejszy "maksymalną przepustowość dla każdego z klientów dokładnie o połowę". (Loguje się dwóch, każdy ma przepustowość 14 Mbit/s, dostają po połowie czasu, więc każdy ma po 7 Mbit/s, nieprawdaż? A jak zaloguje się dziesięciu, to ho, ho…)

  Tutaj mogłoby wyglądać to tak, że skoro jest ograniczenie do 256 kbit/s, to nikt nie dostanie tylu slotów, by zapełnić połowę czasu. Jeśli przepustowość danego kanału wynosiłaby akurat 14 Mbit/s, to w przybliżeniu będzie tak, że modem kategorii 10 dostanie 1/56 czasu, modem kategorii 8 dostanie 2/56 czasu, natomiast modem kategorii 2 musiałby dostać 12/56 czasu czyli zajmowałby tyle ilu dwunastu użytkowników szybkich modemów. Dopóki liczba użytkowników sieci nie jest duża, to sloty nie są wysycone, jednak gdy zrobi się tłok, to będzie ich brakować, więc najprościej byłoby wykluczyć tych z powolnymi modemami, bo zajmują za dużo miejsca… I taki mógł być tok rozumowania decydentów w Aero2.
  Tyle, że przecież w razie tłoku wystarczy przydzielać wszystkim tyle samo miejsca: w tym przykładzie po 1/56 czasu. Ci z szybkimi modemami mieliby swoje 256 kbit/s, ci z kategorią 8 mieliby 128 kbit/s, a ten powolny miałby około 22 kbit/s.

  Wobec tego, jeśli wciąż abstrahujemy od potencjalnej niezbyt dobrej woli operatora, to obstawiam raczej problemy techniczne z ciągłym przełączaniem między prędkościami (bo np. starsze kategorie mogły być mniej dopracowane).

  • Listopad 20th, 2011 at 20:10 | #16

   Pozdrawiam starego znajomego z listy PSIONa (ma swoje 5mx mam do dziś, a co ciekawe listserv ciągle działa i z rzadka jakieś listy chodzą).
   Masz dużo racji co do sposobu myślenia – z tym, że u mnie chodziło o wyjaśnienie tego od strony operatora w jak najprostszym przypadku – wybrałem dość skrajny i nierealistyczny przypadek – zbytnie wchodzenie w szczegóły nie miało tutaj sensu według mnie. Jak widzisz kawałek dalej napisałem, że sytuacja będzie oczywiście łagodzona przez skomplikowane algorytmy podziału czasu i dostępu do medium. Dodatkową komplikacją jest to, że nie jest to TDMA, tylko CDMA i w tych 2ms okienkach nadaje wiele urządzeń na raz, a nie tylko jedno – tłumaczenie tego przejrzyste robi się po prostu trudne, a i tak artykuł zrobiłby się mętny i niejasny – a i tak dużo osób narzeka na skomplikowane i trudne materiały :)

  • Krzysztof Głąbik
   Listopad 21st, 2011 at 18:23 | #17

   Dzięki za tą wypowiedź!!!
   O ile się nie mylę… wniosek jest taki…
   Każde kolejne podłączenie modemu (niezależnie od klasy) obniży przepustowość kanału operatora do którego zaloguje się użytkownik.
   Wymóg prawny udostępnienia 20% zasobów operatora eliminuje ten problem.
   Tłoku raczej nie będzie.
   Nadal twierdzę, że należy traktować BDI jako awaryjny dostęp do neta, a nie jako rozwiązanie docelowe. Wynika to po prostu z regulaminowego limitu prędkości przesyłu danych dla posiadaczy karty AERO2 (odpowiednio 256/512 kbps).

   • Listopad 21st, 2011 at 19:39 | #18

    Też nie do końca tak. Każdy użytkownik korzystający z modemów kat <10 zmniejsza całkowitą pulę zasobów dostępnych dla innych użytkowników w danej lokalizacji (sektor stacji bazowej). Jaki bezpośrednio ma na to wpływ limit 20% nie wiemy, bo nie została precyzyjnie określona definicja sposoby przydziału tych 20% – jeżeli założymy, że będzie to 20% czasu transmisji (czyli 200ms w każdej sekundzie nadawania) to wtedy faktycznie można założyć, że praca użytkownika darmowego internetu z modemem wolniejszym ma ograniczony wpływ na użytkowników komercyjnych (tych z Cyfrowego Polsatu), jednak nadal zmniejsza przepustowość dostępną dla innych korzystających z darmowego netu.
    Co do tego tłoku to bym się ogólnie nie zakładał – problemy z brakiem przepustowości sieci już były widoczne w Olsztynie.

 5. jaros85
  Listopad 18th, 2011 at 21:07 | #19

  Witam a ja mam takie pytanie czy my użytkownicy możemy sprawdzić z jaką prędkością połączył się nasz modem z siecią? Czy jest to 14 czy 10,1 czy 7,2 Mb/s bo ta prędkość może w trakcie całego połączenia się zmieniać w zależności od stanu sieci. Czy są do tego jakieś komendy AT ?

  • Listopad 18th, 2011 at 22:59 | #20

   No to pytanie to trzeb zadać specom na bez-kabli – podejrzewam, że modemy potrafią raportować taką informację, ale znając życie każdy modem robi to inaczej i wywołuje się to innymi poleceniami. Ale temat ciekawy, wrzucam do kolejki rzeczy do sprawdzenia i rozpoznania.

  • Listopad 19th, 2011 at 03:14 | #21

   jesli jest to ploaczenie RAS
   czyli widoczne w start – ustawienia – polaczenia sieciowe jako polaczenie telefoniczne (win xp)
   to wynegocjowana predkosc wyswietla "dymek" w obszarze powiadomien (kolo zegarka)

   dymek wyglada tak http://img443.imageshack.us/img443/1143/rasd.png

   z modemami w trybie ndis nie mam jakiegos specjalnego doswiadczenia, ale zazwyczaj tzw. aplikacja dostepowa pokazuje wynegocjowana predkosc polaczenia

   • bizon69
    Listopad 19th, 2011 at 10:34 | #22

    Witam możesz sprawdzić PM na forum wysłałem ci mój adres

    • Listopad 20th, 2011 at 17:34 | #23

     niecierpliwosc nic nie zmieni – zagladam tak czesto, na ile moge

     niektorym sie w glowie nie miesci, ze mozna pracowac 7 dni w tygodniu
     a juz dzieczyna ma do mnie pretensje, ze zamiast prywatnego zycia ogarmiam tylko temat aero2
     (a o odpowiedziach i privach na forum mam powiadomienie na maila)

     • Listopad 20th, 2011 at 20:21 | #24

      No właśnie widzę, że pracujesz na Aero2 nie mniej ode mnie – szacun, że masz na to cierpliwość – ale nie zapomnij zająć się dziewczyną czasem :)

     • Listopad 21st, 2011 at 14:32 | #25

      taa – to tez, ale mialem na mysli 7 dni pracy zawodowej

      jesli nie bedzie wkrotce telefonu, ze musze popracowac, to popoludniu/wieczorem przygotuje coskolwiek na forum

 6. brejhart
  Listopad 18th, 2011 at 16:01 | #26

  Z innnej beczki: Moje dokumenty dotarły do Aero 26.10 – 16.11 wysłali kartę do mnie.

  • Listopad 18th, 2011 at 16:11 | #27

   Pliz pliz – nie tutaj – jest od tego specjalny artykuł "Do dziś Aero2 wydało karty" – widać na pasku bocznym po prawej.
   A co do meritum – ciekawe – ciągle większość osób informuje mnie o kartach wydanych w okolicach 14tego.

 7. jarek
  Listopad 18th, 2011 at 10:07 | #28

  Dzięki – teraz rozumiem dlaczego tak rzadko mogę korzystać z pełnego pasma BDI na moim Huawei e169, a często w ogóle z dostępu. W oknie Statistics (Mobile Partner) widzę że dostaję od operatora 3-sekundowe "okienka" w odstępach 10 – 25s (wtedy nie ma w ogóle żadnej transmisji.upload. W tym czasie przeglądarka na ogół rezygnuje z załadowania strony i wyświetla komunikat o braku dostępu. Czy to złośliwość operatora? Czy przełączanie prędkośći nadawania z większą częstością nie jest możliwe?

  • Listopad 18th, 2011 at 10:37 | #29

   Twój objaw jest zupełnie inny – przełączanie (jak to nazwałeś okienko transmisji) w UMTS to zaledwie 2ms – 2 tysięczne sekundy. Twój problem jest związany z przeciążeniem – jednym z dwóch: albo w twojej okolicy jest zbyt mało nadajników na liczbę chętnych o okresowo wyczerpuje się po prostu 20% pula zasobów dla UBDI, albo przeciążenie sieci występuje dalej (już w szkielecie sieci operatora). A możliwe, że po prostu trwają prace na sieci w tej okolicy.

 8. Listopad 17th, 2011 at 20:20 | #30

  Nie w tym rzecz. Ja po prostu wybrałem taki profil działalności. Rzeczowa informacja, a nie nabijanie się i rzucanie niesprawdzalnych oskarżeń. To może być zabawne, ale nie wnosi żadnej wartości przydatnej użytkownikom, poza rozrywką.
  Mi zależy na informowaniu użytkowników aktualnych i przyszłych, a tobie na ataku na Aero2 – twoje święte prawo.

  • abcdef
   Listopad 17th, 2011 at 20:57 | #31

   zostań ich adwokatem, ja już argumentowałem, więcej mówić nie mam zamiaru, uważaj jak chcesz.

  • sss
   Listopad 9th, 2012 at 00:50 | #32

   owszem wnosi istotne zmiany
   do pojmoowania ze interes obywateli jest tu drugo albo trzeciorzedny

   a urzad malo dba o wlasciwe wywiazanie sie operatora na rynku monopolu panstwowego
   z nalozonych obowiazkow

   • Listopad 9th, 2012 at 12:11 | #33

    Dzięki za wnoszenie nowych treści do komentarzy sprzed… roku :)

    Uwaga moja jest taka: atakowanie tylko w celu atakowania nie jest celowe w moim profilu działalności. Ja chcę pomagać w rozwiązywaniu problemów, a nie organizować marsze gwiaździste na Lwowską 17 :)
    Jestem pod wrażeniem ekipy, która wzięła na siebie obowiązek BDI i rozumiem, dlaczego działają tak jak działają. A UKE robi to, co mieści się w zakresie jej obowiązków. Każdy może zgłosić skargę i już.

    Każdy może też założyć własny serwis antyAero2 i organizować ruch oporu przeciwko BDI :)

 9. Krzysztof Głąbik
  Listopad 17th, 2011 at 19:32 | #34

  Sprowadzamy dyskusję do kabaretu starszych panów pt. idz pan kup sobie rurkę… i te rozciągliwe, umotywowane wszelakimi danymi technicznymi wywody… Nadal nie ma rzetelnej odpowiedzi na mój post…
  Proszę w krótkich słowach zrozumiałych dla większości użytkowników tego forum wyjaśnić tą kwestię.
  Do Jakuba: Dawno już przesłałem dane otrzymania karty BDI…. Jakoś nie zmieniło to informacji o dostarczonych kartach na stronie głównej…..

  • Maniek99
   Listopad 17th, 2011 at 20:01 | #35

   Im wyższa kategoria (kat. 11 i 12 pomijam) tym lepsze wykorzystanie nadajnika – więcej użytkowników może z niego korzystać bez psioczenia na zaniżoną prędkość. Prościej chyba się nie da.

  • Listopad 17th, 2011 at 20:24 | #36

   Maniek odpowiedział. Też nie wiem jak to można prościej opisać.
   Co do terminu wysłania papierów i odbioru karty – teraz większość osób otrzymuje SIMy ze zleceń około 10 października. Jesteś jedyny, który dostał kartę z późniejszego terminu. Nawet 14 z października mam tylko 2 przypadki. A informacja ma informować o orientacyjnym postępie kolejki, a nie o przypadkach wyjątkowych – mam przecież także sytuację, w której operator nie zrealizował zamówienia z początku września.

 10. abcdef
  Listopad 17th, 2011 at 18:54 | #37

  A skąd takie bezpośrednie bronienie operatora ? Długi czas realizacji, ograniczania modemów, ograniczania kart sim, ograniczony odbiór początkowy, stacje bazowe będą używane do internetu płatnego lub już są, masz kupić, płacić, a nie mieć za darmo, im więcej modemów tym bardziej większy ma to wpływ na nadajnik. A ja swoją analizę oparłem na ekonomii zapewne, a raczej na pewno i operator, przestań też sobie wmawiać że Ty jesteś ważniejszy niż ich interesy ponieważ tak nie jest!! odpowiedz do innego postu

  • Listopad 17th, 2011 at 19:01 | #38

   Nie zajmuję się ani obroną, ani atakiem – staram się dziennikarsko dociekać, na czym polega problem i skąd pomysły operatora. Jak ktoś faktycznie chce po prostu atakować Aero2, to zapraszam do założenia bloga AntyAero2 :) Chętnie pokomentuję co lepsze i dowcipniejsze wpisy – uwielbiam dowcipnie napisane strony, jak np. Applefobia.
   Aero2 faktycznie narobiło sobie tyłów organizacją wydawania kart, opóźnieniami i awanturą z UKE, ale zasadniczo wywiązują się z koncesji i usługa działa. A ja ustawiłem się po środku między klientami i Aero2 – pomagam użytkownikom i staram się wypełnić lukę, którą nie chce się zająć Aero2 – pomocą techniczną i wyjaśnianiem (dla chętnych) zawiłości związanych z ofertą.

Strony komentarza
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>