Home > Wiadomości > Aero2 – darmowy internet dostępny będzie dłużej – do końca 2016

Aero2 – darmowy internet dostępny będzie dłużej – do końca 2016

Sztuczne ognie - ikonaZgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej spółka Aero2 będzie świadczyła bezpłatny dostęp do Internetu dłużej o 2 lata: do 21 grudnia 2016 roku. Wydłużenie tego okresu o 24 miesiące wiąże się z odroczeniem na 2 lata budowy sieci LTE w paśmie 2,6 GHz. Po uzyskaniu 50% pokrycia ludnościowego przez tę sieć (nie później niż w 2016 roku) usługa bezpłatna będzie świadczona w niej przez następne 3 lata.

Jest to bardzo interesująca informacja dla wszystkich użytkowników usługi bezpłatnej i wyraźnie wskazuje na to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej ciągle bardzo dobrze dba o interesu użytkowników sieci komórkowych w Polsce.

Szczegóły w dalszej części artykułu.

Jak wszyscy wiemy, spółka Aero2 w ramach uzyskanej koncesji na budowę sieci LTE zobowiązała się do udostępnienia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez 3 lata. Okres ten liczony jest od chwili objęcia zasięgiem 75% ludności Polski przez sieć UMTS 900. Pokrycie to Aero2 uzyskało 21 grudnia 2011 roku i od tej chwili liczy się 3-letni okres działania bezpłatnego Internetu.

Jednak koncesja ta przede wszystkim dotyczy sieci LTE w paśmie 2600 MHz, która docelowo umożliwi budowę ultraszybkiej i ultranowoczesnej sieci, w której osiągnięcie 300 Mbit/s nie będzie stanowiło żadnego problemu. Do dzisiaj jednak spółka Aero2 uzyskała jedynie 5 pozwoleń radiowych na budowę nadajników w tej technologii.

Koncesja uzyskana przez Aero2 zobowiązywała spółkę do uruchomienia tej sieci dla 25% ludności Polski już na koniec 2012 roku. Jednak z wielu powodów termin już na początku tego roku wydawał się nierealny. Po pierwsze trwa cały czas intensywna rozbudowa sieci LTE w paśmie 1800 MHz (ostatnio sieć ta przyspieszyła oficjalnie do 150 Mbit/s), co wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez operatora. Po drugie na rynku praktycznie niedostępne są modemy działające z LTE 2,6 GHz w paśmie 38 z obsługą TDD i kanału 50 MHz, które są niezbędne do skorzystania z tej technologii. Po trzecie wysoka cena urządzeń niezbędnych do budowy tej sieci także ogranicza możliwości inwestycyjne operatora. Wszystko to powoduje, że rozbudowa tej sieci nie ma znaczącego uzasadnienia ekonomicznego w tej chwili.

Nie dziwi więc, że spółka Aero2 zwróciła się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na przedłużenie terminów związanych z budową sieci LTE określonych w koncesji już w pierwszej połowie 2012 roku. I tutaj właśnie zaczęła się walka o darmowy dostęp do Internetu. Spółka prosząc o przesunięcie terminów o 2 lata zaproponowała, że usługę bezpłatną będzie świadczyć o 1 rok dłużej w technologii UMTS 900 MHz.

Jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej pozostał nieugięty mimo negocjacji ze strony Aero2. Udzielając 4 września 2012 zgody na odroczenie budowy sieci LTE na 2 lata zażądał także dwuletniego wydłużenia okresu świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu. Urząd zwrócił przy tym uwagę na powszechność urządzeń zgodnych z UMTS 900 MHz oraz dłuższy czas do momentu, w którym konieczny będzie zakup nowych urządzeń zgodnych z LTE 2,6 GHz w przypadku użytkowników, którzy będą chcieli nadal korzystać usługi bezpłatnej.

Co z tego wynika dla nas, użytkowników bezpłatnego dostępu do Internetu Aero2?

Bezpłatny internet będzie dostępny w technologii UMTS 900 MHz dwa lata dłużej, aż do 21 grudnia 2016 roku. (Licznik na pasku bocznym bloga już uaktualniłem). Dodatkowo zakładając, że Aero2 będzie budować sieć trzymając się górnych limitów nałożonych przez regulatora, w technologii LTE usługa bezpłatna będzie świadczona potencjalnie nawet do końca 2019 roku. Oznacza to, że bezpłatnym internetem będziemy cieszyć się jeszcze nawet przez 7 lat.

Warto zauważyć przy tym, że prędkość maksymalna usługi ani inne jej parametry pozostają niezmienione, jednak ciągle 512 kbit/s pozostaje prędkością rozsądną do podstawowego korzystania z Internetu z pewnością przyczyni się do walki z wykluczeniem cyfrowym na terenie Polski.

Pozostaje tylko podziękować prezes UKE, pani Magdalenie Gaj i pracownikom Urzędu za zadbanie o użytkowników Aero2, a przede wszystkim samej spółce Aero2, która chyba jako jedyna firma na świecie przyjęła na siebie tego typu zobowiązanie i faktycznie wywiązuje się zapisów decyzji rezerwacyjnej.

Chętnych zapraszam do zapoznania się z kluczowym fragmentem decyzji. Pełną treść dokumentu mogę udostępnić na życzenie.

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Magdalena Gaj
DZC-WAP-5176-8/09 (48)

Warszawa, dnia 4 września 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej ,PT”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Aero2″ lub „Spółką”) z dnia 18 kwietnia 2012 r. o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej „Prezesem UKE”) nr DZC- WAP-5176-8/09 (21) z dnia 10 listopada 2009 r. (zwanej dalej „Rezerwacją” lub „decyzją”)

I. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 2 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 2. osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 25% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 200 gmin wiejskich albo miejsko- wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2014 roku;

II. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 3 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 3. osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 400 gmin wiejskich albo miejsko- wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2016 roku;

III. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 5 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 5. zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 60 miesięcy od rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z użyciem co najmniej 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem, będących w dyspozycji Oferenta, częstotliwości z zakresu do 1 GHz, przy objęciu zasięgiem nieodpłatnego powszechnego dostępu do Internetu co najmniej 75% pokrycia ludnościowego.

W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

Wyróżnienia najważniejszych zmian dodane przez autora artykułu.

UPDATE: 15 listopada, a więc 9 dni po publikacji powyższej informacji, Aero2 oficjalnie potwierdziło informację o przedłużeniu świadczenia usługi bezpłatnej: http://aero2.pl/aktualnosci-2012-11-15.html

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej, NFI Midas

Data pierwszej publikacji 2012.11.06
Kategorie:Wiadomości
 1. Pawel11
  Listopad 28th, 2012 at 10:11 | #1

  Ciekawe są róznice w decyzji i komunikacie Aero2. W decyzji: "nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z użyciem co najmniej 20% pojemności sieci" a w komunikacie Aero2: "BDI jest dostępny z wykorzystaniem do 20% pasma". Czyli w koncesji co najmniej 20% a u Aero2 do 20%. Prawie to samo, a jednak jak wiadomo prawie robi wielką różnicę.

  • Listopad 28th, 2012 at 11:19 | #2

   Proponuję lekturę wyjaśnień do pytań operatorów. Generalnie (OIDP) 20% musi być zarezerwowane, ale jeżeli nie jest wykorzystane – można użyć do własnych celów.

   • Pawel11
    Listopad 29th, 2012 at 19:13 | #3

    W przypadku kiedy użytkownicy BDI nie wykorzystują 20 % pomimo, że zapisy koncesji mówią inaczej nie mam zastrzeżeń.
    Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja kiedy użytkownicy BDI potrzebowaliby np. 25 % a pozostali użytkownicy Aero2 50 %. Ile wtedy Aero2 zapewni na potrzeby BDI 20 czy 25 %. Moim zdaniem powinni przeznaczyć 25 % co stoi w sprzeczności z ich komunikatem. Szczególnie, że mogą korzystać z przeznaczonych na potrzeby BDI 20% jeżeli nie są wykorzystywane.
    I drugi wariant 25% potrzebuje BDI oraz 90 % Aero2. Moim zdaniem dla BDI powinno być przeznaczone 20% reszta dla Aero2. Ale znowu z komunikatu równie dobrze może to być tylko 10%.
    Myślę aby sprawą zainteresować UKE, a może to dobry temat na kolejny wpis.

 2. Listopad 22nd, 2012 at 13:40 | #4

  Proponuje zmienić licznik na lata, miesiące i dni ;)

 3. Iwan
  Listopad 21st, 2012 at 13:25 | #5

  Pycha wiadomość!

 4. mikos
  Listopad 18th, 2012 at 21:54 | #6

  Jak myślicie ? Warto to kupić ? http://www.ebay.pl/itm/Mini-Portable-Wireless-WiF…

 5. Marylka
  Listopad 18th, 2012 at 13:34 | #8

  Wspaniała wiadomość :]

 6. Marcin
  Listopad 12th, 2012 at 23:30 | #9

  Normalnie jak w tym kraju się coś polepszy i będę miał luźną stówę to przeżyję jakoś bez jednej imprezy i przekaże na konto Aero2 tę stówę. Uczciwi są to im się należy.

  • Listopad 13th, 2012 at 12:50 | #10

   Darowizn dla Aero2 lepiej nie robić – zrobisz im tylko problem, bo nie będzie jak rozliczyć tej 100. Lepiej po prostu kup akcje NFI Midas na giełdzie.

  • goro
   Listopad 17th, 2012 at 22:24 | #11

   głupi jesteś poczytaj kto to ma i za kasę z uni zrobił przekaźniki a teraz z nich korzysta sprzedając lte i nic nie słychać o areo2

   • Listopad 17th, 2012 at 22:51 | #12

    Z tego co mówią informacje giełdowe NFI Midas nie dostał dofinansowania unijnego (bo by go nie dostał – nie ma odpowiedniego programu, który by pasował budżetem i kierunkiem działalności do budowy sieci komórkowych).
    Jeżeli się mylę – wskaż mi odpowiednie informacje (NFI Midas jest spółką giełdową, wszystkie informacje tego typu są publicznie dostępne).

 7. Andrzej
  Listopad 10th, 2012 at 22:38 | #13

  Drogi Jakubie, czy mógłbyś przesłać mi link o decyzji przedłużenia do 2016 roku BDI Aero2 z UKE, bo chciałbym zapoznać się z tym dokumentem. Szukałem na ich stronie i próbowałem na dużo sposobów i poszukiwania zakończyłem z fiaskiem

  • Listopad 10th, 2012 at 23:43 | #14

   Odezwij się na email do mnie, albo po prostu do UKE – to informacja jawna i rzecznik ma ją w ręku dla chętnych (wątpię, żeby cytujący jdtech redaktorzy innych serwisów jak telepolis, telix, gsmonline i innych uwierzyli tylko wpisowi na moim blogu i nie potwierdzili tego choćby telefonicznie z rzecznikiem).
   Faktycznie samego papieru nie ma na stronach UKE, a na przekazanie kopii decyzji czekałem prawie 1,5 tygodnia od "zdobycia" informacji o przedłużeniu (pierwszą informację na Facebooku wrzuciłem wtedy, ale czekałem na oficjalny papier z Urzędu przed uruchomieniem machiny prasowej).

   • Andrzej
    Listopad 11th, 2012 at 10:10 | #15

    Jeszcze mam jeden kłopot: czy Aero2 będzie żądało przedłużenia umowy, która zapewne była terminowa

    • Listopad 11th, 2012 at 11:29 | #16

     Umowa z Aero2 została zawarta z państwem Polskim, a nie z tobą – i na pewno Aero2 nie zależy na jej przedłużeniu :)
     Usługa jest darmowa (tak mówi koncesja i regulamin) i jest świadczona do końca jej dostępności: 21 grudnia 2016 karta przestanie się logować do UMTS 900 MHz, a potencjalnie (tego jeszcze dokładniej nie wiemy) na koniec 2019 przestanie się logować do LTE 2,6 GHz. I tyle. Jeżeli się zgodziłeś, podeślą ci pewnie ofertę dostępu komercyjnego. Żadne opłaty z tego tytułu ci nie grożą.

     • Andrzej
      Listopad 11th, 2012 at 12:37 | #17

      Dziękuję za informację

 8. Andrzej
  Listopad 9th, 2012 at 22:39 | #18

  Znalazłem fajną notkę o adapterze sieciowym Planet WNL-U556M, który oferuje prędkość transmisji danych do 300 Mb/s. Mały, zgrabny, nawet niewidoczny w dalszej odległości…

  • Listopad 10th, 2012 at 02:54 | #19

   Hm… ale to jest po prostu karta sieciowa WiFi/WLAN. Każdy notebook ma coś takiego wbudowanego (nie zawsze w standardzie N), dlatego nie wiem co w tym takiego interesującego…

   • Piotr
    Listopad 14th, 2012 at 10:58 | #20

    ano to, że w lapkach z reguły jest jedna antena która pozwala na transmisję do 150Mb/s, ta karta pozwala na transfer do 300Mb/s – jest różnica? ;) przydatne ustrojstwo jak masz mocny ruter i przesyłasz duże pliki

    • Listopad 14th, 2012 at 11:45 | #21

     Z tego co widziałem, większość notebooków wyposażonych w karty WLAN standardu N jednak ma 3 anteny, o ile producent wyraźnie nie zaznaczył, że to jest 150-tka.
     Jednak powiedzmy sobie szczerze – ile procent z nas używa WiFi do czegoś więcej, niż dostępu do Internetu? A tutaj jak mamy 10 mbit/s to jest już kosmiczna wydajność.

     • Gosc
      Listopad 14th, 2012 at 15:13 | #22

      oj Kuba, to się zadziwiłem, WiFi to dla notebooków służbowych główna metoda dostępu do sieci firmowej. Jeśli sieć przykładowo domenta firmowa hula na Gigabit Ethernet to jak możesz pisać o nędznych 10mbit/s ;) Co więce kopiowanie do naszego domowego NAS albo w drugą stronę! Owszem, stream 1080p wystarczy i 10mbit/s ale naprawdę to nie to co lubią wilkołaki ;p

     • Listopad 14th, 2012 at 16:08 | #23

      Ja mówię o praktyce przeciętnego zjadacza Aero2, a nie zaawansowanych i wymagających użytkownikach takich, jak my dwaj :)

 9. Michau
  Listopad 9th, 2012 at 19:22 | #24

  Czy nadal Aero2 blokuje karty uzywane w nieregulaminowym sprzecie?

  • Listopad 9th, 2012 at 20:08 | #25

   Odwrotnie – Aero2 nigdy nie blokowało kart, ale zapis regulaminowy ciągle pozostaje w mocy – tylko nie jest egzekwowany..

   • Michau
    Listopad 9th, 2012 at 20:58 | #26

    Temat BDI dopiero rozpoznaje, ale gdzies w necie natknalem sie na dyskusje sprzed ok. roku wlasnie o blokowaniu takich kart za "lamanie regulaminu" i tam podejrzewali, ze karta po wlozeniu do urzadzenia wysyla do sieci info co to za sprzet. Dyskusja byla. Stara i bylem ciekaw czy to jeszcze aktualne.

    • Listopad 10th, 2012 at 02:51 | #27

     No to ta informacja jest aktualna – modem zawsze wysyła swój numer IMEI, a z niego wynika model urządzenia – więc operator "wie" z czego korzystasz. Jednak zapis regulaminowy jako taki nie jest egzekwowany.

     • Michau
      Listopad 10th, 2012 at 10:28 | #28

      Dzieki za odp. W takim razie zdecyduje sie zamrozic te 20 PLN :)

 10. Tiger
  Listopad 9th, 2012 at 09:57 | #29

  84.39.169.223 ten IP aero2 w sieci identyfikowany jest, jako z Portugalii.

  • Listopad 9th, 2012 at 12:18 | #30

   Przez kogo?

   • Tiger
    Listopad 9th, 2012 at 12:41 | #31

    Na tej stronie sprawdziłem: http://www.digipedia.pl/ip/?q=84.39.169.223&h…

    • Listopad 9th, 2012 at 12:43 | #32

     A co na to mówi źródło informacji, czy…. baza danych ripe? To oni mają jedyną słuszną, bo źródłową informację :)

Strony komentarza
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>