Home > Wiadomości > Aero2 – darmowy internet dostępny będzie dłużej – do końca 2016

Aero2 – darmowy internet dostępny będzie dłużej – do końca 2016

Sztuczne ognie - ikonaZgodnie z decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej spółka Aero2 będzie świadczyła bezpłatny dostęp do Internetu dłużej o 2 lata: do 21 grudnia 2016 roku. Wydłużenie tego okresu o 24 miesiące wiąże się z odroczeniem na 2 lata budowy sieci LTE w paśmie 2,6 GHz. Po uzyskaniu 50% pokrycia ludnościowego przez tę sieć (nie później niż w 2016 roku) usługa bezpłatna będzie świadczona w niej przez następne 3 lata.

Jest to bardzo interesująca informacja dla wszystkich użytkowników usługi bezpłatnej i wyraźnie wskazuje na to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej ciągle bardzo dobrze dba o interesu użytkowników sieci komórkowych w Polsce.

Szczegóły w dalszej części artykułu.

Jak wszyscy wiemy, spółka Aero2 w ramach uzyskanej koncesji na budowę sieci LTE zobowiązała się do udostępnienia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu przez 3 lata. Okres ten liczony jest od chwili objęcia zasięgiem 75% ludności Polski przez sieć UMTS 900. Pokrycie to Aero2 uzyskało 21 grudnia 2011 roku i od tej chwili liczy się 3-letni okres działania bezpłatnego Internetu.

Jednak koncesja ta przede wszystkim dotyczy sieci LTE w paśmie 2600 MHz, która docelowo umożliwi budowę ultraszybkiej i ultranowoczesnej sieci, w której osiągnięcie 300 Mbit/s nie będzie stanowiło żadnego problemu. Do dzisiaj jednak spółka Aero2 uzyskała jedynie 5 pozwoleń radiowych na budowę nadajników w tej technologii.

Koncesja uzyskana przez Aero2 zobowiązywała spółkę do uruchomienia tej sieci dla 25% ludności Polski już na koniec 2012 roku. Jednak z wielu powodów termin już na początku tego roku wydawał się nierealny. Po pierwsze trwa cały czas intensywna rozbudowa sieci LTE w paśmie 1800 MHz (ostatnio sieć ta przyspieszyła oficjalnie do 150 Mbit/s), co wiąże się ze znacznymi kosztami ponoszonymi przez operatora. Po drugie na rynku praktycznie niedostępne są modemy działające z LTE 2,6 GHz w paśmie 38 z obsługą TDD i kanału 50 MHz, które są niezbędne do skorzystania z tej technologii. Po trzecie wysoka cena urządzeń niezbędnych do budowy tej sieci także ogranicza możliwości inwestycyjne operatora. Wszystko to powoduje, że rozbudowa tej sieci nie ma znaczącego uzasadnienia ekonomicznego w tej chwili.

Nie dziwi więc, że spółka Aero2 zwróciła się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę na przedłużenie terminów związanych z budową sieci LTE określonych w koncesji już w pierwszej połowie 2012 roku. I tutaj właśnie zaczęła się walka o darmowy dostęp do Internetu. Spółka prosząc o przesunięcie terminów o 2 lata zaproponowała, że usługę bezpłatną będzie świadczyć o 1 rok dłużej w technologii UMTS 900 MHz.

Jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej pozostał nieugięty mimo negocjacji ze strony Aero2. Udzielając 4 września 2012 zgody na odroczenie budowy sieci LTE na 2 lata zażądał także dwuletniego wydłużenia okresu świadczenia bezpłatnego dostępu do Internetu. Urząd zwrócił przy tym uwagę na powszechność urządzeń zgodnych z UMTS 900 MHz oraz dłuższy czas do momentu, w którym konieczny będzie zakup nowych urządzeń zgodnych z LTE 2,6 GHz w przypadku użytkowników, którzy będą chcieli nadal korzystać usługi bezpłatnej.

Co z tego wynika dla nas, użytkowników bezpłatnego dostępu do Internetu Aero2?

Bezpłatny internet będzie dostępny w technologii UMTS 900 MHz dwa lata dłużej, aż do 21 grudnia 2016 roku. (Licznik na pasku bocznym bloga już uaktualniłem). Dodatkowo zakładając, że Aero2 będzie budować sieć trzymając się górnych limitów nałożonych przez regulatora, w technologii LTE usługa bezpłatna będzie świadczona potencjalnie nawet do końca 2019 roku. Oznacza to, że bezpłatnym internetem będziemy cieszyć się jeszcze nawet przez 7 lat.

Warto zauważyć przy tym, że prędkość maksymalna usługi ani inne jej parametry pozostają niezmienione, jednak ciągle 512 kbit/s pozostaje prędkością rozsądną do podstawowego korzystania z Internetu z pewnością przyczyni się do walki z wykluczeniem cyfrowym na terenie Polski.

Pozostaje tylko podziękować prezes UKE, pani Magdalenie Gaj i pracownikom Urzędu za zadbanie o użytkowników Aero2, a przede wszystkim samej spółce Aero2, która chyba jako jedyna firma na świecie przyjęła na siebie tego typu zobowiązanie i faktycznie wywiązuje się zapisów decyzji rezerwacyjnej.

Chętnych zapraszam do zapoznania się z kluczowym fragmentem decyzji. Pełną treść dokumentu mogę udostępnić na życzenie.

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Magdalena Gaj
DZC-WAP-5176-8/09 (48)

Warszawa, dnia 4 września 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a.” w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej ,PT”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Aero2″ lub „Spółką”) z dnia 18 kwietnia 2012 r. o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej „Prezesem UKE”) nr DZC- WAP-5176-8/09 (21) z dnia 10 listopada 2009 r. (zwanej dalej „Rezerwacją” lub „decyzją”)

I. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 2 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 2. osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 25% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 200 gmin wiejskich albo miejsko- wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2014 roku;

II. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 3 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 3. osiągnięcia na obszarze przetargowym progu 50% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 400 gmin wiejskich albo miejsko- wiejskich lub w odległości nie większej niż 4 km od granicy gminy wiejskiej nie później niż na koniec 2016 roku;

III. zmieniam Rezerwację w ten sposób, że pkt II ppkt 5 Rezerwacji nadaję następujące brzmienie: 5. zapewniania w okresie od rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości do upływu 60 miesięcy od rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, nieodpłatnego powszechnego dostępu do sieci Internet z użyciem co najmniej 20% pojemności sieci działających z wykorzystaniem, będących w dyspozycji Oferenta, częstotliwości z zakresu do 1 GHz, przy objęciu zasięgiem nieodpłatnego powszechnego dostępu do Internetu co najmniej 75% pokrycia ludnościowego.

W pozostałym zakresie decyzja pozostaje bez zmian.

Wyróżnienia najważniejszych zmian dodane przez autora artykułu.

UPDATE: 15 listopada, a więc 9 dni po publikacji powyższej informacji, Aero2 oficjalnie potwierdziło informację o przedłużeniu świadczenia usługi bezpłatnej: http://aero2.pl/aktualnosci-2012-11-15.html

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej, NFI Midas

Data pierwszej publikacji 2012.11.06
Kategorie:Wiadomości
 1. Jurand
  Grudzień 11th, 2012 at 19:30 | #1

  Nic pewnego. Skoro wydłużyli, to równie dobrze mogą skrócić.

  • Grudzień 11th, 2012 at 20:46 | #2

   No tutaj akurat się nie zgodzę – nigdy się nie zdarzyło, żeby operator wnioskował następnie o skrócenie terminu, a UKE samo z siebie im terminu nie skróci.

 2. Czesiek
  Grudzień 2nd, 2012 at 21:57 | #3

  Dlaczego internet nie działa z taką prędkością jak powinien?
  Czy to nie jest łamanie umowy?

  • Grudzień 2nd, 2012 at 22:13 | #4

   Polecam uwadze dość długą dyskusję i efekty korespondencji z UKE jednego z użytkowników Aero2: http://forum.jdtech.pl/Watek-skarga-do-uke-w-spra…

 3. Łukasz
  Listopad 29th, 2012 at 18:47 | #5

  Witam, testuje internet z aero2 od kilku dni i zauważyłem, że w godzinach od 16:00 do 23:00 internet działa bardzo wolno ( praktycznie każdy pomiar prędkości w tych godzinach wynosi do max. 100 kb/s pobieranie, a wysyłanie do 50 kb/s), co wręcz uniemożliwia jakiekolwiek korzystanie z neta. Rano i w nocy internet działa prawidłowo, czyli 512 kb/s itd.
  Zasięg na moim modemie (ZTE MF636) wynosi, od zera do dwóch kresek na pięć możliwych.
  Modem loguje się do plusa.
  Chciałem zapytać, czy też macie takie problemy z aero2?

  • Andrzej
   Listopad 29th, 2012 at 20:10 | #6

   Niestety, też u mnie działa wolniej w godzinach popołudniowych do 23:00, potem chodzi jak szwajcarski zegarek

   • Andrzej
    Listopad 29th, 2012 at 20:12 | #7

    Tyle że u mnie prędkość skacze maksimum do 450, w porywach nawet powyżej 500, a pobieranie nie dociera do optymalnych 60 kB/s, tylko 45-52

 4. Ryszard
  Listopad 29th, 2012 at 13:21 | #8

  blokują strony o szeroko rozumianej treści erotycznej?

  • Listopad 29th, 2012 at 13:40 | #9

   Usługa bezpłatna Aero2 w żaden sposób nie różni się od komercyjnych usług dostępu do Internetu. Żadne usługi nie są blokowane inaczej, niż w przypadku komercyjnych usług Cyfrowego Polsatu i iPlus.

   • ddd
    Listopad 29th, 2012 at 16:25 | #10

    oo a co blokuje iplus i polsat?

    • Listopad 29th, 2012 at 19:17 | #11

     Filtrowany jest ruch przychodzący z Internetu inicjujący ruch (pakiety TCP z flagą SYN). Uniemożliwia to postawienie serwera i tyle – dla przeciętnego użytkownika zuważalne tylko przy technologii p2p.

  • ddd
   Listopad 29th, 2012 at 16:24 | #12

   nic nie blokują, dają sie wyszaleć społeczeństwu i ewentualnie podłożyć… wielki brat czuwa ..no ale to w każdej sieci i aero nie jest wyjątkiem ..i kiedyś ktoś ci wypomni, że gołe baby w necie oglądałeś :P

Strony komentarza
1 ... 3 4 5 2558
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>