Home > Wiadomości > Aero2 – ile kart wydał operator oraz jak długo trzeba czekać

Aero2 – ile kart wydał operator oraz jak długo trzeba czekać

Jakiś czas temu prosiłem czytelników mojego bloga oraz kilku forów internetowych (między innymi bez-kabli i pdaclub) o przesłanie do mnie kilku informacji dotyczących kart SIM usługi bezpłatnego dostępu do Internetu, które odebrali już od Aero2. Dzięki waszej pomocy mogło powstać niniejsze małe opracowanie statystyczne, które pozwala zajrzeć nieco wgłąb tego, co dzieje się u operatora.

Pomysł wziął się stąd, że oglądając kilka kart zauważyłem prostą zależność między datą otrzymania karty, a jej numerem seryjnym, a dokładniej unikalnym identyfikatorem IMSI, który jest wydrukowany na każdej karcie (zarówno na plastikowej ramce, jak i samym microSIMie). Ostatnie 4 cyfry numeru (a ostatnio 5 cyfr) zmienia się mniej więcej liniowo z czasem od 27 czerwca, kiedy pierwsze karty trafiły do szerszego grona osób.

Stąd już tylko kilka kroków do wniosku, że powstaje możliwość podejrzenia polityki Aero2 wobec UBDI. Wystarczy tylko potwierdzić liniowość wydawania kart, następnie nanieść zebrane informacje na wykres i… wyciągnąć wnioski. Tak też uczyniłem.

Oczywiście z góry zastrzegam, że artykuł zawiera moje prywatne wnioski oparte na otrzymanych od was danych i nie stanowią one faktycznych informacji o tym, jak operator rzeczywiście wydawał karty w analizowanym okresie, gdyż tych informacji Aero2 nie upubliczniło. Staram się w tej sposób jedynie przeanalizować fakty na temat usługi publicznej, którą po części za nasze pieniądze świadczy nam ten operator i uważam, że mamy prawo wiedzieć, jak się sprawy mają.

Poprosiłem was o przesłanie do mnie trzech informacji: daty zamówienia karty, daty otrzymania maila z informacją, że karta jest gotowa, oraz końcówki numeru ICCID karty SIM. Prosiłem o przekazanie daty otrzymania powiadomienia o gotowości karty, a nie daty odbioru, gdyż zgodnie z obserwacjami osób odwiedzających biuro wyglądało na to, że karty są łączone z zamówieniami w momencie ich potwierdzenia.

Krótkie wyjaśnienie na temat numeru ICCID: Jest to unikalny numer przypisany do każdej karty chipowej, jaką jest karta SIM. W przypadku urządzeń przeznaczonych dla telekomunikacji zaczyna się ona od 89, następnie znajduje się kod kraju (u nas jest to 48), oznaczenie operatora, a następnie numer wewnętrzny w karty. Ostatnia cyfrą jest liczba kontrolna wyliczana na podstawie algorytmu luhna. Efektywnie numerem kolejnym wydanej karty SIM jest więc 5 ostatnich cyfr po odcięciu ostatniej z nich (dziękuję Właścicielowi za wskazanie odpowiednich wyjaśnień).

Do dziś otrzymałem około 20 dobrze rozłożonych punktów na wykresie, dzięki czemu uzyskałem w miarę reprezentatywną grupę danych. Wyniki podzieliłem na dwa rozdziały.

Szybkość wydawania kart oraz ich liczba

Oto pierwszy wykres, przedstawiający numerację wydanych kart nałożoną na liniową linię czasu:

Wykres szybkości wydawania kart

Wykres szybkości wydawania kart

Wykres ten zawiera całkiem sporo informacji. Dlatego opis podzieliłem na szereg punktów.

 1. Dwie serie kart
  Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt obecności dwóch wyraźnie oddzielających się ciągów numeracji. Okazuje się, że od 27 czerwca do 21 lipca numery kart SIM rosły od około 635 do 765. Nagle w dniu 21 lipca zauważyłem skok w numeracji i kolejne karty są numerowane od 1150 – w jednym dniu przydzielono zarówno kartę z puli poniżej 1000, jak i z puli większej od 1000. Wnioski możliwe są dwa:

  • W jednym dniu wydano 400 kart
  • Dostarczona została nowa pula kart, których nie wydawano od najniższych numerów.

  Nagłe wydanie 400 kart na przestrzeni jednego dnia dość trudno wyjaśnić, choć nie jest to niemożliwe (rozpatrzone wnioski mogły po prostu czekać na dorzucenie kart). Jednak na wykresie wyróżniłem dwie serie zwłaszcza, że od 21 lipca można zauważyć gwałtowny wzrost liczby wydawanych kart, a jednocześnie jak wiemy dzień wcześniej odbyło się spotkanie UKE z zarządem Aero2, które mogło stanowić impuls to intensyfikacji pracy biura obsługi klienta.

 2. Szybkość wydawania kart
  Patrząc na wykres od razu widać także, że dwie serie kart odznaczają się w miarę liniową szybkością wydawania kart. Po dodaniu linii trendu i wypisaniu równań je opisujących widzimy, że:

  • Od 27 czerwca do 21 lipca Aero2 wydawało karty ze średnią prędkością 6,1 karty dziennie, nie usuwając z wyliczenia dni wolnych od pracy.
  • Od 21 lipca kolejne karty są wydawane znacznie szybciej w tempie 33,5 karty dziennie.

  Wydaje mi się, że od 21 lipca praca nad wydawaniem kart UBDI została zintensyfikowana, także ze względu na prawdopodobne dostarczenie nowej puli kart SIM możliwe było szybsze ich realizowanie. Być może uprawnione jest rozumowanie, że do 21 lipca operator oszczędzał karty z pierwszej puli oczekując na dostawę nowych kart.

 3. Liczba wydanych kart
  To jest informacja, która jest bardzo interesująca. Z numerów kart wywnioskowałem, że:

  • Od 26 czerwca do 21 lipca z pierwszej puli zostało wydanych jedynie około 135 kart.
  • Od 21 lipca do 3 sierpnia wydanych zostało kolejne 400 kart.

  Sumarycznie daje nam to śmieszną liczbę w granicach 550 kart SIM znajdujących się w rękach abonentów. Pasuje to także dobrze to podanej liczby 300 zainteresowanych na dzień 29 czerwca. Nieźle odpowiada to także zarezerwowanej liczbie 510 adresów IP.

Krótkie wyjaśnienie dotyczące skoków numeracji w pierwszej serii: informacje o numerach czasem potwierdzałem w celu ustalenia, czy nie mam do czynienia z błędami. Okazuje się, że te skoki mogą wynikać po prostu z faktu, że 2-3 osoby pracujące nad wnioskami mogły po prostu podzielić się między sobą podgrupami ciągłych numerów kart, zamiast brać je kolejno z jednego stosu i stąd mogą pojawić się takie zawirowania.

W przypadku drugiej puli problem nieliniowości wynika po prostu ze zbyt małej liczby punktów pomiarowych, a także z występowania dni wolnych od pracy.

Czas oczekiwania na wydanie karty

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda czas oczekiwania na kartę w zależności od dnia złożenia wniosku:

Wykres czasu oczekiwania na kartę

Wykres czasu oczekiwania na kartę w zależności od daty złożenia wniosku

Analiza obejmuje okres od 24 czerwca do 4 lipca, gdyż do 3 sierpnia operator wydał karty tylko dla wniosków złożonych w tym krótkim okresie.

Po publikacji pierwszej wiadomości w serwisie techmobile.pl, a następnie republikacji tego odkrycia na wielu innych serwisach i blogach 23 czerwca (przypomnę, to był czwartek, dzień wolny od pracy, przez wielu pracowników firm połączony urlopem w piątek w długi weekend) operator zaczął otrzymywać pierwszą falę wniosków. Pierwsze wnioski były przetwarzane w miarę szybko, choć nie tak, jak informował operator (przypomnę, że miało to być w ciągu jednego dnia roboczego). Jednak czas oczekiwania gwałtownie wzrastał, by już około środy 29 czerwca osiągnąć 30 dni. Od tamtego czasu karty są wydawane na tyle szybko, że czas oscyluje w zakresie 25-35 dni z lekką tendencją spadkową, co powiązane jest ze zwiększoną wydajnością wydawania kart po 21 lipca, a także malejącą liczbą złożonych wniosków w kolejnych dniach.

Dodatkowo osoby oczekujące na karty, zgodnie z żądaniem UKE, otrzymują szacunkowy czas oczekiwania na kartę. Jednak rozpiętość szacunków, jakie pozyskałem wskazuje, że operator raczej nie ma precyzyjnego rozeznania, kiedy kto może otrzymać kartę. Szacunki te oscylują od 10 do 45 dni (najdalsze cytowane na forach terminy sięgają 10 września i nijak nie mają się do aktualnych tendencji z powyższej analizy.

Podsumowanie

Krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z zebranych danych. Do 3 sierpnia operator wydał jedynie około 550 kart SIM. Od 21 lipca wydawane są karty z nowej puli i dzieje się to znacznie szybciej, niż w okresie wcześniejszym, jednak nadal niewspółmiernie do potrzeb, gdyż aktualny czas oczekiwania dla osób, które złożyły wniosek w pierwszej połowie lipca to około 30 dni.

Przy aktualnym tempie wydawania kart i przy założeniu, że ponownie nie skończą się ich zapasy, Aero2 powinno wydać nie więcej, niż 800 kolejnych kart do początku września, gdy jak oceniam ma szanse ruszyć nowy system dystrybucji kart (przypominam, że jutro Aero2 będzie już miało w ręku wszystkie oferty dotyczące przetargu na dystrybucję kart).

Liczby te (zwłaszcza po 10x skorygowaniu w dół analizy) są po prostu śmieszne.

PS: Wyjaśnienie dotyczące terminologii: sformułowanie wydawanie karty używam w tym opracowaniu w znaczeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku i powiązania karty z formularzem. Sam fakt odebrania karty mógł wystąpić z kilkudniowym opóźnieniem, dlatego tej informacji nie biorę pod uwagę w tej analizie.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przesłali i przesyłają nadal informacje dotyczące ich kart. Informacje te nadal zbieram i proszę o ich nadsyłanie, gdyż planuję nadzorować ten proces dalej, dopóki nie zostanie uruchomiony nowy system dystrybucji kart SIM.

Uwaga: artykuł został poprawiony ze względu na bardzo ważną wskazówkę, jaką otrzymałem od uważnych czytelników. Numer wydrukowany na karcie SIM to ICCID, a nie IMSI. Oznacza to, że ostatnia cyfra numeru karty to liczba kontrolna, a wszystkie liczby dotyczące wyliczenia faktycznie wydanych kart należało podzielić przez 10. Tak też został poprawiony materiał. I jest znacznie gorzej, niż mi się początkowo wydawało.

PS2: Otrzymałem dziś (5 sierpnia) potwierdzenie teorii o ICCID: dwie kolejne karty SIM odebrane jednocześnie mają kolejne numery po odrzuceniu ostatniej cyfry, a więc już z pewnością jest to liczba kontrolna.

Data pierwszej publikacji 2011.08.04
Kategorie:Wiadomości
 1. Grzegorz
  Maj 24th, 2013 at 19:39 | #1

  Termin wydawania kart aktualnie na stan kwiecień 2013 jest to termin niecałe 30 dni kalendarzowych ( wysyłka dokumentów 26 kwietnia -email z informacją o wysyłce karty 24 maj ).

  • Maj 24th, 2013 at 20:12 | #2

   Komentarz pod artykułem z 2011 roku nie bardzo ma sens, ale faktycznie takie są liczby – warto spojrzeć… na pasek boczny bloga.

 2. wojbig
  Styczeń 18th, 2013 at 12:38 | #3

  Witam czy karty Aero 2 są wydawane według daty zamówienia? Jeżeli kartę zamówiłem online 24 grudnia a potwierdzenie odbioru zamówienia poczta przyszło 4 stycznia to kiedy można się spodziewać karty? Pozdrawiam

  • Styczeń 18th, 2013 at 13:59 | #4

   Karty są wydawane mniej więcej w kolejności otrzymywania przelewów za zamówienia, o ile dokumenty zostały dostarczone i są prawidłowo wypełnione. Czas realizacji to teraz około 3-4 tygodni. Harmonogram wskazuje na równy miesiąc. Według moich obliczeń kartą powinna przyjść lada dzień. No chyba, że coś jest nie tak z zamówieniem.

   • wojbig
    Styczeń 18th, 2013 at 17:54 | #5

    Wydaje mi się że zamówienie było złożone prawidłowo. Wszystkie dokumenty były uzupełnione tak jak jest to opisane na stronie. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego nie przyszło potwierdzenie na maila że przyszły dokumenty? Czy jeżeli przesyłka jest z potwierdzeniem odbioru to firma z tego rezygnuje?

    • Styczeń 18th, 2013 at 19:30 | #6

     Nie ma potwierdzenia otrzymania dokumentów przez Aero2. Wysyłają jedynie potwierdzenie wysłania karty SIM, które dociera do niektórych tylko osób, bo wiele filtrów antyspamowych uznało to za spam (widać od razu błędną konfigurację serwerów).

     • wojbig
      Styczeń 21st, 2013 at 19:01 | #7

      Dzisiaj przyszła karta i wszystko śmiga aż miło:)

 3. goga
  Grudzień 25th, 2012 at 22:24 | #8

  ja zlozylam wniosek 1 grudnia wyslalam 3 18 dostalam e mila i w wigilie doreczyl mi listonosz karte.jak narazie dziala bez zarzutu

 4. Czerwiec 15th, 2012 at 10:10 | #9

  25.05 Aero2 otrzymało moje zamówienie na internet i nadal czekam…

  • j.w
   Czerwiec 15th, 2012 at 10:50 | #10

   No to jeszcze troche poczekasz. Powinienes dostac karte gdzies okolo 10 lipca.

 5. n1kt
  Listopad 6th, 2011 at 19:49 | #11

  a napisze ktos ile sie czeka jak zalatwia sie to wszystko pocztowo…
  dostalem potwierdzenie pocztowe ze odebali list i cala reszte jak chcieli i minal prawie miesiac i ani maila ani nic.

  • Listopad 6th, 2011 at 20:11 | #12

   http://jdtech.pl/2011/10/aero2-czwarta-analiza-li… – tu masz na ostatnią analizę dotyczącą liczby wydanych kart jak i czasu oczekiwania. Do tego na pasku po prawej stronie bloga (Do dziś Aero2 wydało karty) masz orientacyjną datę złożenia wniosku, które Aero2 najprawdopodobniej już zrealizowała. Wszystkie te informacje pochodzą oczywiście od czytelników.
   Dodatkowo musisz ewentualnie doliczyć czas poleconej przesyłki pocztowe z kartąj, która zwykle wynosi około 2-5 dni.

 6. Jacek
  Sierpień 27th, 2011 at 23:28 | #13

  Witam! Formularz wysłany 13 lipca 2011 a kartę z numerem bliskim 13000 odebrałem 26.08.2011, ale tak późno bo to ja nie miałem czasu jechać. Odebrać mogłem ok 2 tygodnie wcześniej. Po poczytaniu wielu postów widzę, że stoję przed dylematem zakupu modemu. Mam maila od Aero2 z listą modemów jakie polecają, Ale na jak długo to polecenie? Mam kartę z nowym softem, co widać po numerze i co dalej. Pozdrawiam wszystkich

  • Sierpień 28th, 2011 at 00:43 | #14

   Może napiszę osobny poradnik :) W tej chwili masz trzy typowe rozwiązania: Na bogato zgodnie z wymaganiami operatora: Sierra Wireless 307. Oszczędnie: Huawei E169, ale nowych nie ma. Pośrednio masz E173u-2 z Play, ale z problemami, które opisałem w osobnym artykule tylko o tym modelu. A jak chcesz mały routerek WiFi, to Huawei E585.

 7. User
  Sierpień 14th, 2011 at 21:49 | #15

  Witam,
  Formularz 30.06.2011, zaproszenie do obioru 1.08.2011. W czasie odbioru w czasie ok. 20 min. odebrały kartę 3 osoby.

 8. Sierpień 11th, 2011 at 21:45 | #16

  Zarejestrowałem się 12 lipca. Informację o tym, że mogę odebrać kartę dostałem 10 sierpnia. Kartę odebrałem 11 sierpnia. W firmie Aero2 byłem w tym czasie jedynym klientem. Były tam trzy panienki bardziej zainteresowane rozmową między sobą, niż obsłużeniem mnie. Na biurku stało może z 5-10 ośmiocentymetrowych segregatorów z podaniami. Sam musiałem się w tym segregatorze znaleźć, bo te panienki chyba były za leniwe. Tak czy siak mam już kartę Aero2.

  • Sierpień 11th, 2011 at 22:20 | #17

   Zdjęcie tych segregatorów znajdziesz tutaj: http://jdtech.pl/2011/08/aero2-%E2%80%93-co-w-tra… :) A robili ci problem z kopią dowodu, czy miałeś przygotowane ksero?

 9. iii
  Sierpień 10th, 2011 at 21:07 | #18

  muszę się pochwalić wpłata 4VII , mail 4VIII , odbiór 8VIII i uwaga :Samo clou jak mówią francuziki: karta nr 89……0000001600+ . czekam na przyklaski.
  pozdr.
  ale z tymi samymi !!!! parametrami wydano do jednej ręki 89……………….13..+

Strony komentarza
1 2 3 636
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>