Home > Przepis > Aero2 – jak zdobyć kartę SIM wg nowego regulaminu

Aero2 – jak zdobyć kartę SIM wg nowego regulaminu

Często pojawiającym się pytaniem jest jak właściwie można w tej chwili zostać szczęśliwym posiadaczem karty SIM, aby mieć możliwość korzystania z usług bezpłatnego dostępu do Internetu. Postanowiłem więc w oparciu o nowy regulamin obowiązujący od 1 września 2011 i stronę internetową operatora, a także doświadczenia własne oraz czytelników opisać całą procedurę.

W tej chwili możliwe jest uzyskanie karty na trzy sposoby: zamówienie z odbiorem osobistym, zamówienie z wysyłką pocztą (te metody wymagają oczekiwania od 1 do 2 miesięcy) oraz załatwienie wszystkich formalności od ręki w punkcie dystrybucyjnym bez dodatkowego oczekiwania. W pierwszych dwóch przypadkach mamy możliwość skorzystania z elektronicznego formularza na stronie operatora. Regulamin przewiduje także odbiór karty za pośrednictwem punktów dystrybucyjnych. Od 15 grudnia 2011 działają trzy punkty na terenie Warszawy w ramach salonów firmowych operatora Sferia S.A.

Poszczególne metody opisałem oddzielnie, podobnie jak to uczynił operator na swojej stronie. Zacznę od najpopularniejszego rozwiązania.

Zamówienie z wysyłką pocztą

Operator przygotował procedurę zamówienia karty za pośrednictwem poczty.

A. Wersja z użyciem formularza online (zalecana):

1. Wchodzimy na stronę http://www.aero2.pl i ściągamy sobie Regulamin Bezpłatnego Dostępu do Internetu, aby zapoznać się precyzyjnie z zasadami, na jakich korzystać będziemy z usług.

2. Przelewamy na konto podane na stronie Aero2 depozyt 20 PLN. Przelew opisujemy Imię i nazwisko PESEL, gdzie Imię i nazwisko zastępujemy naszym imieniem i nazwiskiem, a zamiast PESEL podajemy oczywiście  nasz numer PESEL lub numer paszportu (w przypadku obywateli innych państw). Po zaksięgowaniu generujemy sobie potwierdzenie wykonania przelewu – zwykle dostaniemy wygenerowany przez bank plik PDF.

3. Na kolejne konto (uwaga, jak widać trzeba wykonać dwa oddzielne przelewy na dwa różne konta) na podanej wyżej stronie (konto zaczynające się od 74) należy przelać 7 PLN tytułem Imię i nazwisko PESEL, oczywiście zastępując Imię i nazwisko oraz PESEL jak powyżej. Po zaksięgowaniu generujemy sobie potwierdzenie wykonania przelewu – zwykle dostaniemy wygenerowany przez bank plik PDF.

4. Przechodzimy na stronę https://bdi.aero2.pl/ i wypełniamy elektroniczny formularz zamówienia. Strona ta prowadzi nas za rękę przez całą procedurę. W środku formularza jest pole, w którym możemy załączyć PDF z potwierdzeniem przelewu za depozyt i opłatę za wysyłkę. Warto go tutaj od razu załączyć.

5. Po chwili otrzymamy wiadomość email, w której znajdziemy odnośnik, za pomocą którego musimy potwierdzić złożenie wniosku i swój adres email.

6. Po potwierdzeniu otrzymamy kolejną wiadomość z załącznikiem PDF, który zawiera gotowy wniosek do wydrukowania i podpisania (w dwóch miejscach) i szczegółową instrukcję, co i gdzie mamy wysłać zwykłą pocztą.

Przewodnik po procedurze wypełniania formularza online można obejrzeć tutaj: Aero2 – jest interaktywny formularz zamówienia.

Co zrobić, gdy formularz w postaci PDF nie dotrze do nas emailem?

Jeżeli pomyliliśmy się przy podawaniu adresu email, nie uda nam się potwierdzić wniosku i po 24 godzinach będziemy mogli ponownie wypełnić wniosek. Jeżeli jednak wszystko wypełnione zostało poprawnie, operator informuje: Jeśli wiadomość nie zostanie dostarczona prosimy o informację e-mailem na adres bok@aero2.pl. Koniecznie w temacie wiadomości do Aero2 wpisz swój numer PESEL i informację „Brak Zamówienia”.

Można także samodzielnie formularz utworzyć ponownie wypełniając przygotowany przeze mnie Interaktywny formularz zamówienia BDI 03042012. Można także wydrukować PDFa ze strony operatora i wypełnić go ręcznie, ale wtedy koniecznie musimy zadbać o czytelność.

7. Otrzymany w ten sposób (za pośrednictwem email lub pobrany bezpośrednio po wypełnieniu) wypełniony formularz zamówienia karty SIM drukujemy i podpisujemy (w dwóch miejscach) po dokładnym sprawdzeniu.

6. Pakujemy do koperty:

  • Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz
  • Potwierdzenie wniesienia depozytu
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę pocztową
  • Kopię dowodu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego – obie strony)

I wysyłamy (najlepiej za pomocą przesyłki poleconej) do operatora na adres:

Aero2 Sp. z o.o.
Bezpłatny Dostęp do Internetu
ul. Trembeckiego 11A II piętro
35-234 Rzeszów

8. Czekamy cierpliwie na przeanalizowanie formularza oraz powiązanie go z przelewem przez BOK operatora. Gdy operator będzie miał dla nas gotową kartę SIM, prześle do nas powiadomienie emailem, a następnie karta zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu. Informacje o aktualnym czasie oczekiwania publikuję regularnie na blogu. W tej chwili jest to od 2 to 4 tygodni.

B. Wersja z tradycyjna:
(operator oficjalnie jej nie oferuje, ale jeżeli nie mamy dostępu do Internetu można z niej skorzystać należy jednak pamiętać, że realizacja takiego zamówienia może trwać dłużej).

1. Zawsze należy najpierw zapoznać się z regulaminem usługi. Jest on dostępny na stronach Aero2 – http://www.aero2.pl/bdi.html. Tam znajdziemy także dokument PDF o nazwie Wzór Zamówienia Bezpłatnego Dostępu do Internetu.

2. Drukujemy formularz zamówienia pobrany wyżej i wypełniamy go ręcznie. Dla osób, które podobnie jak ja piszą niewyraźnie, ale ciągle potrafią się podpisać, przygotowałem interaktywną wersję formularza: Interaktywny formularz zamówienia BDI 03042012. Następnie drukujemy go i podpisujemy w dwóch miejscach. Pamiętamy o zaznaczeniu pola Wysyłka Karty SIM Poczta Polska (opłata 7 zł).

3. Przelewamy na konto podane na stronie Aero2 (to zaczynające się od 24) depozyt 20 PLN. Przelew opisujemy Imię i nazwisko PESEL, gdzie Imię i nazwisko zastępujemy naszym imieniem i nazwiskiem, a zamiast PESEL podajemy oczywiście  nasz numer PESEL lub numer paszportu (w przypadku obywateli innych państw). Po zaksięgowaniu generujemy sobie potwierdzenie wykonania przelewu – zwykle dostaniemy wygenerowany przez bank plik PDF.

4. Na kolejne konto (uwaga, jak widać trzeba wykonać dwa oddzielne przelewy na dwa różne konta) na podanej wyżej stronie (to zaczynające się od 74) należy przelać 7 PLN tytułem Imię i nazwisko PESEL, oczywiście zastępując Imię i nazwisko oraz PESEL jak powyżej. Po zaksięgowaniu generujemy sobie potwierdzenie wykonania przelewu – zwykle dostaniemy wygenerowany przez bank plik PDF.

5. Pakujemy do koperty:

  • Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz
  • Potwierdzenie wniesienia depozytu
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę pocztową
  • Kopię dowodu tożsamości (w przypadku dowodu osobistego – obie strony)

I wysyłamy (najlepiej za pomocą przesyłki poleconej) do operatora na adres:

Aero2 Sp. z o.o.
Bezpłatny Dostęp do Internetu
ul. Trembeckiego 11A II piętro
35-234 Rzeszów

6. Czekamy cierpliwie na przeanalizowanie formularza oraz powiązanie go z przelewem przez BOK operatora. Gdy operator będzie miał dla nas gotową kartę SIM, prześle do nas powiadomienie emailem, a następnie karta zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu. Informacje o aktualnym czasie oczekiwania publikuję regularnie na blogu. W tej chwili jest to od 2 do 4 tygodni.

Mamy kartę, co dalej?

Teraz musimy umieścić ją w odpowiednim urządzeniu. Polecam listę zgodnych modemów, jak sprawdzić, czy mój telefon/modem jest zgodny i krótki materiał szczegółowy o wymaganiach technicznych.
Warto pamiętać, że karta regulaminowo jest aktywowana w ciągu 7 dni roboczych, jednak dotychczas wszystkie wydane karty były aktywne od razu.

Porady ogólne

1. Jeżeli wiadomości z BOKu Aero2 do nas nie docierają, koniecznie sprawdźmy skrzynkę ze spamem, jeżeli mamy taką możliwość.

2. Im lepiej się przygotujemy i spełnimy wszystkie wymagania, tym łatwiej i sprawniej przebiegnie cała procedura.

3. Warto sprawdzić, czy posiadamy właściwe urządzenie zgodne z wymaganiami operatora, a także czy tam, gdzie chcemy korzystać z usługi znajdziemy się w jej zasięgu. Krótki poradnik na ten temat zamieściłem tutaj.

4. Operator bez problemu akceptuje standardowe potwierdzenia przelewów generowane przez większość polskich banków w ich interfejsach internetowych.

5. Przy przelewie należy podać adres operatora, np. ten podany powyżej (dostępny także na stronie operatora).

6. Nie trzeba wyrażać zgód na przetwarzanie danych osobowych, zalecam jednak zaznaczenie dwóch pierwszych zgód dotyczących elektronicznego informowania o zmianach w danych operatora i regulaminie – szkoda ewentualnych drzew na przesyłanie tego zwykłą pocztą.

7. Uwaga: formularz podpisujemy w dwóch miejscach. W przypadku zamawiania przez pocztę wykonujemy dwa przelewy na dwa różne konta.

8. Przesyłki najlepiej wysyłać do operatora pocztą poleconą, choć operator nigdzie tego nie wymaga (ale także zaleca). Karty są przysyłane za zwykłym listem poleconym.

Źródło: Aktualna strona BDI operatora Aero2

Historia: zmian:
2012.04.08 – uaktualniony został Interaktywny formularz zamwienia BDI 03042012 w formie pliku PDF w związku ze zmianami na początku kwietnia 2012.
2012.12.20 – uaktualnienia dotyczące zmian liczby punktów dystrybucyjnych i informacje o pełnomocnictwie.
2012.12.22 – wyjaśnienie co zrobić, gdy email z PDF formularza nie przyjdzie.
2013.01.20 – usunięcie informacji o odbiorze na Lwowskiej 19, nowy formularz interaktywny.
2013.02.20 – Dodanie informacji o tym, że operator dosyła formularz PDF, jeżeli nie dojdzie.
2013.09.14 – Nowy adres korespondencyjny Aero2 i ostateczne usunięcie informacji o odbiorach osobistych.
2013.09.15 – Aktualizacja szczegółów procedury
2013.11.15 – Aktualizacja odnośników
2013.12.30 – Aktualizacja odnośników po przebudowie strony Aero2.

Data pierwszej publikacji 2011.09.01
Kategorie:Przepis
Strony komentarza
1 ... 10 11 919
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>