Home > Wiadomości > Aero2 – od kwietnia 2013 obowiązuje nowy, trzeci regulamin

Aero2 – od kwietnia 2013 obowiązuje nowy, trzeci regulamin

Rysunek dokumentuPo raz drugi w historii Bezpłatnego Dostępu do internetu w Aero2 zmienia się regulamin. Zmiany wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia 2013. Najważniejszy dokument regulujący zasady działania usługi został uporządkowany, uściślony w kilku miejscach, ale w zasadzie nie nastąpiły żadne dramatyczne zmiany, które znacząco zmieniałyby funkcjonowanie usługi.

Pozostał wymóg korzystania z urządzeń co najmniej kategorii 10 w sieci UMTS 900 MHz, prędkość 512 kbit/s pozostaje górnym limitem prędkości, rozłączanie następuje jak zawsze co godzinę, możemy wnioskować tylko o jedną kartę SIM, nie są rozpatrywane reklamacje, gdy korzystamy z urządzeń nie spełniających wymogów regulaminowych. Uściślono także zasady udostępniania kart osobom trzecim (tylko pod nadzorem), nadal sprzedaż kart SIM Aero2 jest zabroniona. Wyraźnie określono także termin zakończenia świadczenia usługi w technologii UMTS, oraz… uaktualniono informację o kapitale zakładowym. Odebrano także możliwość uzyskania kart przez niektóre rodzaje organizacji, jednak i tak był to przepis martwy.

Przyjrzyjmy się bliżej po kolei wszystkim istotnym zmianom.

Z ogólnych technicznych aspektów samego dokumentu PDF pewnym ułatwieniem może być fakt, że tekst nowego regulaminu można swobodnie kopiować, co w przypadku poprzedniej wersji było niemożliwe – wiąże się to pewnie z przejściem z generowania PDFa z darmowego programu YAFPC do funkcji eksportu do PDF wbudowanej w program Microsoft Word 2007.

Z pierwszego punktu dowiadujemy się, że kapitał zakładowy zwiększył się o 10 mln PLN do 11 050 000,00. Sama zmiana kapitału nastąpiła już pod koniec 2011 roku, jednak w regulaminie pojawiła się dopiero teraz.

W drugim punkcie zawierającym definicje znajdujemy w podpunkcie 5 potwierdzenie decyzji UKE o przedłużeniu świadczenia usługi bezpłatnej do 21 grudnia 2016 roku. W kolejnym podpunkcie pojawiła drobna poprawka, ale bardzo przeze mnie oczekiwana: zamiast pisać o paśmie 2500 MHz autor postanowił jednak zastosować znormatyzowane nazewnictwo ITU i pasmo to jest opisane wreszcie jako 2,6 GHz. Poprawiono także podpunkt 12, w którym była mowa o numerze IMSI karty SIM jako identyfikującym użytkownika. Teraz jest to numer ICCID, który każdy może sobie odczytać z karty SIM Aero2. Oczywiście prawie żaden abonent nie zna swojego numeru IMSI (na który składa się między innymi numer telefonu związany z kartą SIM), dlatego odwołania do tego numeru nie miały w Aero2 żadnego sensu za punktu widzenia użytkownika. Analogiczna zmiana zaszła w punktach 2.17 oraz 9.3.

Zmieniła się definicja korzystającego w punkcie 2.16: o ile wcześniej była to osoba fizyczna lub jednostka prawna nieposiadająca osobowości prawnej (chodziło o niektóre rodzaje firm, wspólnot, stowarzyszeń i partie polityczne – polecam artykuł na Wikipedii na ten temat), tak teraz regulamin definitywnie określa Korzystającego tylko jako osobę fizyczną. Zostały także usunięte z regulaminu wszystkie inne odwołania do tych tzw. ułomnych osób prawnych.

Interesujący brak zmiany dotyczy punktu 2.20 – ciągle w definicjach są punkty dystrybucji, do których zaliczają się punkty wydawania kart. Jak pamiętamy, ostatni punkt bezpośredniego wydawania kart został zamknięty z końcem lutego.

Ze względu na zmiany organizacyjne w sposobie działania sieci uściślono punkt 2.22, który definiuje Sieć Telekomunikacyjną Operatora. Teraz wyraźnie wskazuje na nadajniki UMTS 900 MHz i LTE 2,6 GHz – aby nie mylić ich z nadajnikami Plusa.

W punkcie opisującym działanie usługi uporządkowano punkt opisujący maksymalną dostępną prędkość: jest to oczywiście 512 kbit/s. Nie opisano warunków dotyczących prędkości związanej z wysyłaniem danych do sieci – w tej chwili jest to w praktyce 256 kbit/s. Podpunkt 6 ciągle straszy koniecznością korzystania z urządzenia opisanego w definicjach, czyli UMTS 900 MHz kategorii 10 (lub LTE, ale to w tej chwili sprawa drugorzędna, sieci ciągle nie ma).

W punkcie 3.7 ograniczającym odpowiedzialność operatora za działanie usługi bezpłatnej pojawił się dopisek:

Zapewnienie korzystania z Bezpłatnego Dostępu do Internetu sprawdzane jest na poziomie statystycznego Korzystającego i nie oznacza, obowiązku zapewnienia możliwości korzystania każdemu dowolnie wybranemu Korzystającemu, w każdym dowolnie wybranym do czasie oraz w każdym, dowolnie wybranym miejscu.

Dodatkowo ogranicza to możliwości składania reklamacji na nieprawidłowe działanie usługi w ramach lokalnych przeciążeń sieci i zapewniania 20% rezerwacji zasobów na potrzeby BDI. Teraz będzie nieco trudniej udowodnić operatorowi, że BDI działa nieprawidłowo – np. operator wskazać będzie mógł próbować wskazać inny nadajnik (np. na drugim końcu Polski), gdzie zasoby były i statystycznie wyjdzie, że wszystko jest OK – mam jednak nadzieję, że nie będzie tego robił. Ta sprawa może nabrać znaczenia w najbliższym czasie, gdyż coraz częściej zauważalne są przeciążenia sieci i problemy z zalogowaniem w niektórych lokalizacjach.

Punkt 4 dotyczący obsługi serwisowej (czyli reklamacji) pozostał prawie niezmieniony. Usunięto tylko odwołanie do numeru telefonu do biura obsługi klienta, który jak wiemy na stronie jest podany raczej symbolicznie – mało komu udało się tam dodzwonić.

W punkcie opisującym zasady dystrybucji zauważamy 3 drobne zmiany: formularz zamówienia zmienił nazwę na wniosek użyczenia, karta SIM została wyraźnie opisana jako posiadająca ramkę (którą należy zwrócić w celu odzyskania kaucji) i dodano informację o kosztach przesyłki (w tej chwili w zasadzie obowiązkowej). W punkcie 5.3 pojawił się termin realizacji zamówienia wynoszący 14 dni – zapis nijak mający się do harmonogramu wydawania kart SIM, który w tej chwili informuje o 4 do 6 tygodni oczekiwania na wydanie karty. Co ciekawe nadal w regulaminie jest martwy zapis o 5-dniowym okresie aktywacji kart (wszystkie wydawane karty są od zawsze od razu aktywne). W mocy pozostaje ograniczenie do posiadania jednej karty SIM na osobę.

Ciekawie robi się w punkcie 6 opisującym prawa i obowiązki Korzystającego. Pojawił się następujący zapis:

6.2 Korzystający [...] nie powinien [...] stosować technik zmierzających do obejścia postanowień Regulaminu, np. poprzez automatyczne podtrzymywanie rozłączonej sesji, wykorzystywanie Karty SIM w urządzeniach do łączności między automatami etc.

Nie do końca rozumiem sformułowanie tego zapisu – sesji rozłączonej nie da się podtrzymać – gdyż została już rozłączona i to przez operatora. Treść zapisu nie zabrania też korzystania z automatycznego wznawiania połączeń – gdyż jest to nawiązanie kompletnie nowej sesji bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej i jest to w pełni zgodne warunkami koncesji – nie ma nigdzie określenia, że wznowienie połączenia musi zostać wykonane przez użytkownika ręcznie, a nie automatycznie. Ograniczeniem usługi bezpłatnej jest właśnie to, że połączenie jest zrywane co godzinę. Natomiast drugi człon dopisku zabrania korzystania z Aero2 w systemach automatycznych, np. nadzoru (alarmy), czy kamery wideo, jeżeli na drugim końcu połączenia będzie inny automat, a nie człowiek. Ten zapis też w zasadzie zapis jest martwy, nie wspominając o tym, jak miałoby wyglądać jego wyegzekwowanie.

Ważne uściślenia dotyczą użyczania kart osobom trzecim:

6.5 Korzystający zobowiązuje się do nieużywania Karty SIM poza Urządzeniem Telekomunikacyjnym oraz do nieużywania Karty SIM do celów innych niż uzyskanie dostępu do Bezpłatnego Dostępu do Internetu przez Korzystającego. Osoby trzecie mogą korzystać z dostępu do Bezpłatnego Dostępu do Internetu tylko pod nadzorem Korzystającego, przy czym Korzystający zobowiązuje się iż nie będzie pobierał opłat lub żądał innego rodzaju korzyści od osób trzecich, które uzyskają dostęp do Bezpłatnego Dostępu do Internetu za pośrednictwem Karty SIM użyczonej Korzystającemu, w szczególności Korzystający nie jest uprawiony do powierzania, wynajmowania, sprzedaży lub wydzierżawiania Karty SIM.

O ile już wcześniej zabronione było czerpanie korzyści finansowych z udostępniania karty, podkreślony przeze mnie fragment wprowadza nowe wymagania: inne osoby mogą korzystać z karty, jednak musi się to odbywać pod nadzorem korzystającego, co jeszcze silniej podkreśla odpowiedzialność Korzystającego za ruch realizowany za pośrednictwem karty SIM. Tak jak to wielokrotnie było podkreślane na blogu, forum i w komentarzach, handel kartami to podwójne ryzyko: po pierwsze nie wolno tego robić, po drugie narażamy się na konsekwencje za to, co będzie robił w sieci nabywca.

Także w punkcie 9 dotyczącym składania reklamacji usunięto linię telefoniczną jako środek zgłaszania reklamacji, co nie jest specjalnie zaskakujące. Pojawiła się natomiast możliwość przekazywania…. opinii i wniosków. Kompletnie zbiło mnie z tropu to, co przeczytałem w ostatnim podpunkcie:

9.12 Operator będzie analizował przedstawione opinie i wnioski w celu stałej poprawy Bezpłatnego Dostępu do Internetu. Wnioski z powyższych analiz będą zbierane i okresowo publikowane na stronie internetowej Operatora.

Po pierwsze kompletnie nie mam pojęcia po co dodali coś takiego, po drugie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek ich do tego przymuszał. A na pewno nie chcą publikować na stronie ani samych narzekań (to źle świadczy o operatorze), ani peanów na cześć (nadmierna pozytywna reklama BDI nie jest przecież Aero2 na rękę).

W kolejnym, 10 punkcie operator opisuje, za co nie ponosi odpowiedzialności. Już na wstępie pojawił się nowy zapis:

10.1.4 [Operator nie odpowiada] za brak dostępu do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora wynikający z wyczerpania zakresu pojemności Sieci Telekomunikacyjnej Operatora przeznaczonej na Bezpłatny Dostęp do Internetu. (wszystkie ograniczenia wynikające z radia);

Po pierwsze widać, że punkt został dopisany na szybko, bo odmiana zastosowana w punkcie 10.1.4 nie pasuje do początku zdania w punkcie 10.1, po drugie dopisek w nawiasie jest po prostu bezsensowny i wygląda po prostu na pozostawiony przy edycji komentarz. Po trzecie ta sama treść pojawia się nieco niżej w punkcie 10.2.5, już bez tego niejasnego nawiasu.

Poza tym przeglądając regulamin natkniemy się za pozostawione znajome i kompletnie niegroźne literówki z poprzedniej wersji regulaminu.

Podsumowanie

Na tym kończą się istotniejsze zmiany, jakie zaszły w regulaminie. Jak widać nie ma żadnych krytycznych modyfikacji w działaniu usługi – od 6 kwietnia wszystko w zasadzie działa po staremu. Mimo wszystko warto zapoznać się z nowym regulaminem usługi z której korzystamy, w tym przede wszystkim zwracam uwagę na sprawy związane z udostępnianiem kart innym osobom. Dodatkowo wszystkim przypominam, że handel kartami i odsprzedaż usług Aero2 jest nadal całkowicie zakazana.

Kategorie:Wiadomości
 1. Jerzy
  Maj 1st, 2013 at 16:14 | #1

  gość czy Huawei E173G będzie działał

 2. Max
  Kwiecień 12th, 2013 at 15:10 | #3

  Czy ktokolwiek zauważył ten punkt:
  "2.24 Urządzenie Telekomunikacyjne 2,6 MHz lub 900 MHz- terminal HSPA+ 900 MHz od kategorii 10 lub terminal LTE-TD 2,6 MHz, będący urządzeniem elektronicznym…"
  2,6 MHz???

  • Kwiecień 12th, 2013 at 15:14 | #4

   Jest nawet opisany w powyższym artykule. W czym problem? Podobny zapis jest od zawsze.
   Jeżeli pytasz o sieć LTE, polecam dwa artykuły z bloga: http://jdtech.pl/2012/01/aero2-skad-wzial-sie-bez… http://jdtech.pl/2012/01/aero2-czy-warto-od-razu-…

   • Gormar
    Maj 21st, 2013 at 17:36 | #5

    Przedmówcy chodzi o literówkę.
    Jeszcze nie widziałem sieci komórkowej na częstotliwości 2,6 MHz. Ale również 2,6 GHz też nie :) .

 3. gallanonimm
  Kwiecień 8th, 2013 at 19:54 | #6

  Od kiedy zakupiłem Nexusa 7 3G mam problemy z internetem, tzn zasięg prawie zawsze jest, ale tylko niekiedy ikonka zasięgu staje się niebieska (z szarej). W czym może tkwić problem? dodam że na telefonie wszystko seems to be ok

  • abc
   Kwiecień 8th, 2013 at 23:11 | #7

   u mnie dzis nie dziala facebook ani web gg. Polaczenie zresetowane. Tylko na aero nie dziala. NA orange smiga :/ a u ciebie problem moze byc z przeskakiwaniem z umts 900 na 2100 albo przecodzeniem w martwe umts. Wlacz radio internetowe w tle i obserwuj czy nadal sie to bedzie dziac. JAk nie to 99% przeskok na martwy umts cie blokuike

  • Kwiecień 9th, 2013 at 00:50 | #8

   Nie bardzo wiem o jakiej ikonie mówimy. Brak wypełnienia ikonki oznacza zwykle brak zasięgu sieci.

   • Gormar
    Maj 21st, 2013 at 17:42 | #9

    Szara ikonka połączenia WiFi lub sieci komórkowej, która pokazuje kreski zasięgu, ale jest szara oznacza brak połączenia z siecią transmisji danych.
    W przypadku Aero2 to najczęściej oznacza, że urządzenie zalogowało się do sieci GSM a nie UMTS. Najprostszym wyjściem jest wymuszenie logowania się tylko do sieci 3G. W androidzie 4.1+ można to zrobić poprzez pogrzebanie w ustawieniach (System -> Obszar powiadomień i zaznaczyć "Przełącz 2G/3G") lub instalacje odpowiedniej aplikacji.

 4. Radek
  Marzec 28th, 2013 at 11:24 | #10

  Witam
  Czy TV Sony Bravia może miec neta po podłączeniu Huawei 3131 z kartą aero 2 pod usb TV?

  • Marzec 28th, 2013 at 12:12 | #11

   Żaden znany mi TV nie posiada bezpośredniego obsługi modemów komórkowych. Jedyna możliwość to użycie routera (np. MR3420) i udostępnienie sygnału w postaci WiFi lub Ethernet. Oczywiście sens tej operacji w przypadku Aero2 jest dyskusyjny – dostępne pasmo jest zbyt małe do większości multimediów.

Strony komentarza
1 2 2785
 1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
>